Hoe verder?

Het pad van een wijk in de warmtetransitie hangt af van de planning van Wageningen als geheel

Hoe verder?

Transitievisie Warmte


Deze Transitievisie Warmte is een levend document. De eerste versie wordt in juni 2020 vastgesteld door raad. Deze versie is dus een concept.

Wat staat erin?

 • Wat voor randvoorwaarden spreken we lokaal af?
  (bijvoorbeeld geen biomassa, het moet betaalbaar zijn voor iedereen)
 • Hoe gaan de wijken (globaal) van het gas af?
  Welke wijken gaan al vóór 2030 van het gas af? En daarbij de uitvoeringsplannen voor die wijken.
 • Hoe ziet de planning voor de overige wijken er globaal uit?
 • Wat kunnen eigenaren tussentijds doen?
  (welke geen spijt-maatregelen kun je treffen?

Het pad van een wijk in de warmtetransitie hangt af van de planning voor Wageningen als geheel

Hoe verder?

Transitievisie warmte

Deze Transitievisie Warmte is een levend document. De eerste versie wordt in juni 2020 vastgesteld door raad. Deze versie is dus een concept.

Wat staat erin?

 • Wat voor randvoorwaarden spreken we lokaal af? (bijvoorbeeld geen biomassa, het moet betaalbaar zijn voor iedereen)
 • Hoe gaan de wijken (globaal) van het gas af? Welke wijken gaan al vóór 2030 van het gas af? En daarbij de uitvoeringsplannen voor die wijken.
 • Hoe ziet de planning voor de overige wijken er globaal uit?
 • Wat kunnen eigenaren tussentijds doen? (welke geen spijt-maatregelen kun je treffen?

Het pad van een wijk in de warmtetransitie
hangt af van de planning
voor Wageningen als geheel