De randvoorwaarden op een rij

Noodzakelijke instrumenten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau

Lokaal

Algemene uitganspunten

Algemene uitgangspunten op lokaal niveau

 • De transitie moet voor iedereen betaalbaar zijn.
 • Het tempo moet haalbaar zijn.
 • Iedereen moet weten waar hij aan toe is.
 • De gemeente en haar partners moeten 'ontzorgen'.
 • We moeten de tijd nemen om te leren van ervaringen.
 • De gemeente en woningcorporaties bieden ondersteuning aan de wijken bij planvorming.
 • Er moet voldoende mankracht zijn bij de betrokken organisaties.
 • De Woningstichting en Idealis hebben een belangrijke rol als 'startmotor'.
 • De urgentie is hoog. We maken bij grootschalige projecten gebruik van bewezen technieken. Op kleinere schaal is ruimte voor experimenteren.

Uitgangspunten voor duurzaamheid

Duurzaamheid: waar zetten we op in?

 • We gaan uit van het beperken van de warmtevraag
 • We gaan uit van lokale opwek en opslag van elekriciteit
 • Er is aandacht voor koeling en ventilatie
 • Bij aansluiting op het warmtenet heeft bestaande bouw voorrang
 • Wageningen zet niet in op inzet van biomassa
 • Wageningen ontmoedigt hout-en pelletkachels als hoofdverwarming
 • Wagenigen zet niet actief in op lokale opwek van groen gas voor verwarming van woningen
 • Individuele warmtepompen worden alleen gestimuleerd bij goed geïsoleerde woningen
 • Waterstof wordt alleen toegepast daar waar het gasnet relatief jong is

Provinciaal

Uitgangspunten op provinciaal niveau

 • Subsidies en garanties voor uitrol warmtenetten
 • Doorzetten subsidie Wijk van de Toekomst
 • Opzetten subsidie Bedrijventerrein van de Toekomst
 • Leningen en subsidies voor particulieren
 • Financiële bijdrage voor energieloketten

Landelijk

Uitgangspunten op landelijk niveau

 • Loslaten gasreferentie in warmteprijs
 • Financiële bijdrage regierol gemeenten
 • Subsidies en leningen
 • Duidelijkheid ordening warmtemarkt
 • Mogelijkheid vastellen einde gaslevering in gebied