Natuurinclusieve samenleving moet zorgen voor basiskwaliteit natuur. Wat is die basiskwaliteit?

"Natuur versterken is overal mogelijk"

Saskia Klumpers, Naturalis

“Basiskwaliteit natuur gaat over de algemene soorten die je overal in ons landschap verwacht. Nederland is wereldkampioen soortenverlies: niet alleen zeldzamere soorten, ook de algemene soorten nemen sterk in aantal af. Zelfs de zo gewone wilde eend zit in de gevarenzone; hun aantal nam is flink afgenomen. We moeten anders gaan denken: ook de natuur om de Natura 2000-gebieden heen, die volgend is op andere functies, is van belang. Het gaat om de algehele gezondheid van de Nederlandse natuur, en dat vereist veel meer inspanningen dan alleen bescherming via onze natuurgebieden. Bijzondere kwaliteit: overal waar de natuur hoofdfunctie is. Basiskwaliteit: overal waar de natuur volgend is op andere functies Natuurinclusief is iets anders dan groeninclusief. ‘Groen’ moeten we zien op te waarderen naar natuur. Hoe doen we dat? Met een andere inrichting en gebruik: minder intensief beheer, gerichter gebruik van gif. Kijk goed per gebied en per sector hoe je natuurinclusief kunt werken om die basiskwaliteit natuur te versterken. Leg dit niet van bovenaf op, maar vorm een brede beweging. Vanuit de gedachte van duurzaamheid, goed voor mens en dier is er veel te verbeteren.

"De Basiskwaliteit voor Natuur is op orde als de voor dat landschap karakteristieke en algemene soorten algemeen zijn en blijven."