Veel partijen denken al mee met de Agenda Natuurinclusief. Wilt u ook deelnemen? Laat het ons weten! agendanatuurinclusief@ipo.nl

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Productie verslag

Communicatiebureau de Lynx