Verslag vervolgwebinar 4 maart 2021

Naar een Agenda Natuurinclusief

De omslag naar een natuurinclusieve samenleving verdient topprioriteit. Daarom werken het ministerie van LNV, provincies, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en LandschappenNL aan een Agenda Natuurinclusief. In het tweede webinar over deze Agenda Natuurinclusief, op 4 maart 2021 ging het over de vragen:

  • Hoe ziet natuurinclusieve samenleving eruit?
  • Hoe ver zijn de verschillende maatschappelijke domeinen op weg naar natuurinclusief?
  • Wat is er nodig om deze beweging te versnellen?

Dit e-zine doet verslag van het webinar.

Initiatief van

Ministerie van LNV, IPO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL