Natuurinclusief werken op basis van lokale condities

"Dit geeft inzicht in wat logisch is op welke plek"

Bas Breman, Wageningen Environmental Research

Wat betekent natuurinclusief werken op basis van grondsoorten en lokale condities (bodembiodiversiteit)? Hoe zijn functies slim te combineren? Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving ontwikkelt WEnR hiervoor scenario’s voor Nederland, binnen het programma Natuurverkenningen 2050. Ze geven inzicht in wat een logische invulling van de basiskwaliteit natuur is.

Met als uitgangspunten:

  • De bodembiodiversiteit is de basis. De functie van een gebied volgt de bodem.
  • Gebruik van de ‘most advanced yet accepable’ praktijken, zoals strokenteelt, agroforestry.

Voorbeeld uitwerking: natuurinclusieve inrichting voor Gaasterland

Op kleigronden: ruimte voor voedselproductie (plantaardig kringlooplandbouw, strokenteelt) Veengronden: inzet op de klimaatopgave door te vernatten, bron van dierlijke voeding Zandgronden: inzet op opslag van CO2 , o.a. door houtbouw

Voorbeeld uitwerking: natuurinclusieve IJsselvallei

Veluwemassief: inzet op natuurontwikkeling, maar ook op water vasthouden Rivierkleigronden: waterberging kan samen met natuur of extensief voedsel Op de goede bodems: voedselproductie plus biodiversiteit

Bekijk kaart >>