De transitie naar natuurinclusief:

succesvolle voorbeelden

"Er is al zoveel kennis! Laten we die goed benutten"

Harry Boeschoten, Staatsbosbeheer

Landbouw: akkerranden, bijvoorbeeld in Flevoland

Woningbouw: bijvoorbeeld in Culemborg

Water: natuurvriendelijk dijkbeheer, bijvoorbeed Waterschap Vallei en Veluwe

Bedrijventerrein, bijvoorbeeld in Oosterwolde

Infra: natuurvriendelijk beheer, bijvoorbeeld bij TenneT

Recreatie: uitloopgebied, bijvoorbeeld in Houten

De transitie naar natuurinclusief:

Succesvolle voorbeelden

"Er is al zoveel kennis! Laten we die goed benutten"

Harry Boeschoten, Staatsbosbeheer

Landbouw: strokenteelt en akkerranden

Bedrijventerreinen: Oosterwolde, Venlo

Bouwen: natuurlijke waterberging en beheer in nieuwbouwbuurt