Wat is er nodig om de transitie te maken naar een natuurinclusieve samenleving?

Naar een Agenda Natuurinclusief

Op 26 november maakten we de aftrap voor de Agenda Natuurinclusief. In een webinar dachten ruim 100 deelnemers uit het maatschappelijk middenveld mee over de vraag: wat moet er in deze agenda komen te staan? Dit e-zine toont de oogst van deze brainstorm, en de visie van enkele sprekers.

De initiatiefnemers Ministerie van LNV, IPO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL