De uitdaging

De uitdaging

"We moeten naar een heel ander beeld van onze relatie met de natuur"

Matthijs Schouten, bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan Wageningen UR, als filosoof verbonden aan Staatsbosbeheer:

"In het Westerse denken is de mens de heerser over de natuur. Met alle gevolgen van dien. We moeten toe naar een houding die uitgaat van partnerschap met natuur, en het besef dat wij mensen niet losstaan van de natuur maar er sterk afhankelijk van zijn.

Het beeld over onze relatie met de natuur is al aan het veranderen. Maar we handelen er nog niet adequaat naar. Als je weet dat drinken slecht is voor je, ben je nog niet gestopt met drinken. We moeten van sterk geconditioneerd gedrag af zien te komen. Als je mensen daarbij niet helpt, zal er niks veranderen.

Het is ook een heel proces. Om te veranderen moeten we eerst rouwen om wat we al hebben vernietigd. Daarna kunnen we nadenken over: hoe gaan we nu verder, welke mens willen we worden? Dat is een prachtige uitdaging! We doen er daarbij allemaal toe. Je kunt gewoonweg niet er niet toe doen. En je dan realiseren: met alles wat we nú doen, denken en zeggen, creëren we de toekomst.”