Hoe maken we de transitie?

Hoe maken we de transitie?

Een tweegesprek

Derk Loorbach, directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan Erasmus Universiteit Rotterdam

Koos Biesmeijer, ecoloog en wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity Center

Derk: Veel mensen willen vanuit oprechte zorg voor de natuur anderen overtuigen om te veranderen. Zo werkt het niet. Wat wel werkt is nagaan wat die anderen zelf voor toekomstbeeld hebben en daarbij aansluiten.

Koos: Bij de Groene Cirkels gaan we uit van een gezamenlijke droom. Een natuurinclusieve samenleving kan de droom zijn voor de agenda.

Derk: Ja, onderzoek naar succesvolle transities laat zien dat je een wenkend perspectief nodig hebt om te veranderen. We zouden het misschien niet moeten hebben over natuurinclusief, maar over natuurpositief.

Koos: We verkopen het werken aan biodiversiteit binnen het bestaande systeem. De vraag is of we de transitie wel vanuit een bestaand systeem kunnen maken.

Derk: Het is nodig om een nieuw systeem op te bouwen. We zitten vast in de groef van streven naar economisch herstel. Dit heersende politieke regime zit ook in onszelf: we zijn vooral gericht op reductie van risico’s en we willen vooral het bestaande repareren. Het vraagt lef om het anders te doen, en lef hebben vraagt weer om een helder kompas.

De uitdaging is om alle kansen te pakken die er zijn om de natuurinclusieve samenleving te creëren. LNV doet er goed aan om de community rond deze transitie veel breder te maken. We moeten denk ik toe naar coalities van partijen die de droom van de natuurinclusieve samenleving delen. Dat doen we door eerst nieuwe praktijken te stimuleren, vervolgens het systeem stapsgewijs aan te passen, en ons vervolgens te wapenen tegen de dingen uit het oude systeem die niet meer deugen.

Derk Loorbach, directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan Erasmus Universiteit Rotterdam

Koos Biesmeijer, ecoloog en wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity Center

Derk: Veel mensen willen vanuit oprechte zorg voor de natuur anderen overtuigen om te veranderen. Zo werkt het niet. Wat wel werkt is nagaan wat die anderen zelf voor toekomstbeeld hebben en daarbij aansluiten.

Koos: Bij de Groene Cirkels gaan we uit van een gezamenlijke droom. Een natuurinclusieve samenleving kan de droom zijn voor de agenda.

Derk: Ja, onderzoek naar succesvolle transities laat zien dat je een wenkend perspectief nodig hebt om te veranderen. We zouden het misschien niet moeten hebben over natuurinclusief, maar over natuurpositief.

Koos: We verkopen het werken aan biodiversiteit binnen het bestaande systeem. De vraag is of we de transitie wel vanuit een bestaand systeem kunnen maken.

Derk: Het is nodig om een nieuw systeem op te bouwen. We zitten vast in de groef van streven naar economisch herstel. Dit heersende politieke regime zit ook in onszelf: we zijn vooral gericht op reductie van risico’s en we willen vooral het bestaande repareren. Het vraagt lef om het anders te doen, en lef hebben vraagt weer om een helder kompas.

De uitdaging is om alle kansen te pakken die er zijn om de natuurinclusieve samenleving te creëren. LNV doet er goed aan om de community rond deze transitie veel breder te maken. We moeten denk ik toe naar coalities van partijen die de droom van de natuurinclusieve samenleving delen. Dat doen we door eerst nieuwe praktijken te stimuleren, vervolgens het systeem stapsgewijs aan te passen, en ons vervolgens te wapenen tegen de dingen uit het oude systeem die niet meer deugen.

Bouwstenen

  • Maak een brede coalitie.
  • Richt de inspanningen op systeemverandering.
  • Zorg de juiste randvoorwaarden waaronder bijbehorend instrumentarium als financiën.