Ervaringen met natuurinclusief bouwen

In de bouwsector is ‘natuurinclusief’ al een gevleugeld begrip. Een recente enquête in de vastgoedsector laat zien dat een grote groep bedrijven al aan de slag is of wil gaan met natuurinclusief bouwen.

Goed nieuws, want de sector staat voor grote opgaven: de bouw van 1 miljoen woningen en aanpassingen van alle bestaande gebouwen voor de energietransitie.

Timo Cents, landschapsarchitect bij Arcadis, deelde enkele geleerde lessen uit twee toonaangevende projecten op het gebied van natuurinclusief bouwen.

Ervaringen met natuurinclusief bouwen

In de bouwsector is ‘natuurinclusief’ al een gevleugeld begrip. Een recente enquête in de vastgoedsector laat zien dat een grote groep bedrijven al aan de slag is of wil gaan met natuurinclusief bouwen.

Goed nieuws, want de sector staat voor grote opgaven: de bouw van 1 miljoen woningen en aanpassingen van alle bestaande gebouwen voor de energietransitie.

Timo Cents, landschapsarchitect bij Arcadis, deelde enkele geleerde lessen uit twee toonaangevende projecten op het gebied van natuurinclusief bouwen.

Triodos-gebouw, Driebergen

Foto: RAU architecten, Odette Ex Interieur, Arcadis Landschapsarchitectuur

Wonderwoods, Utrecht

Foto: Wonderwoods, G&S Vastgoed, Boeri Architectti, MVSA architects, Arcadis Landschapsarchitectuur

De lessen

  • Natuurinclusief bouwen moet vanuit de opdrachtgever worden ondersteund. De groenste plannen volgen uit tenders met ‘natuurinclusief’ als selectiepunt. Ontwikkelaars zien zelf (nog) lang niet altijd de verkoopbaarheid van natuurinclusieve gebouwen.
  • Realiseren van een minimale footprint is een mooi vertrekpunt voor opdrachtgever, ontwerper en bouwer.
  • Natuurinclusief ontwerpen is de start, de opgave vereist ook borging in ontwikkel-, bouw- en beheerfase.
  • Het minimaliseren van de infrastructuur vermindert ruimtebeslag ten gunste van natuur en scheelt kosten.
  • Belangrijk aspect van natuurinclusief bouwen is de herkomst en keuze van materialen, dit is niet altijd integraal onderdeel van het ontwerp.
  • Maatwerk: natuurinclusief bouwen betekent context- en landschapsafhankelijk bouwen. De kunst is verbindingen te leggen met groen in de omgeving.

Vraag

  • Is natuurinclusief bouwen een onderdeel van circulair of duurzaam bouwen, of vraagt het aparte aandacht binnen de bouwsector?
  • Hoe komt de grote groep bouwbedrijven verder? Wageningen UR wil hen handelingsperspectief bieden door natuurinclusiviteit meer te classificeren, zie de publicatie 'De transitie naar een natuurinclusieve stad'.