Hoe maken we de transitie?

Hoe maken we de transitie?

"Geef ons een rol, we hebben veel ideeën"

Evi Vet, VN-jongerenvertegenwoordiger Voedsel en Biodiversiteit

“We zijn veel aan het praten over meer biodiversiteit en een duurzamere samenleving. Ik verwacht dat de Agenda Natuurinclusief iets gaat doen en met concrete plannen komt. En dat jongeren mee kunnen praten. Want wij moeten het hier over tien tot twintig jaar gaan regelen."

Visie

Het thema klimaat leeft breed onder veel jongeren. Het thema biodiversiteit ook, maar het is niet helder wat er nou precies misgaat als er minder soorten zijn. En wat je eraan kunt doen. Na het zien van de film ‘A Life on Our Planet’ van David Attenborough wilden veel jongeren graag wat doen, maar wat dan? Op dit punt is nog veel te winnen.

Laat de overheid uitstralen: wij vinden dit onderwerp belangrijk. En we doen er ook concreet wat aan. Dan denken burgers vanzelf ook: hé, dit is blijkbaar belangrijk. Jongeren denken er graag over mee. We hebben veel ideeën en creativiteit.”

Bouwstenen

  • Zorg voor meer kennis over wat er misgaat als er steeds minder natuur is.
  • Maak werk van de overgang naar natuurinclusieve landbouw, en de zorg voor voedselveiligheid.
  • Geef jongeren een actieve rol.
  • Geef als overheid het voorbeeld.