Hoe maken we de transitie?

Hoe maken we de transitie?

"De transitie naar natuurinclusief vraagt om nieuwe vormen van overheidssturing"

Ingrid Visseren Hamakers, leerstoelhouder vakgroep Milieubeleid en Politiek, Radboud Universiteit Nijmegen

“De Agenda Natuurinclusief sluit aan bij twee belangrijke conclusies uit het IPBES-rapport. De eerste is: er worden goede afspraken gemaakt over natuurherstel, maar de uitvoering komt slecht van de grond. De tweede luidt: het beleid richt zich vooral op fysieke problemen, en niet op de aanpak van de culturele waarden die de problemen veroorzaken. Zo blijft het dweilen met de kraan open. We moeten een nieuw doel en een nieuw paradigma ontwikkelen, en daar slim onze energie op zetten. Dit is ook hét moment om dat te doen. Er is al zoveel gaande, het borrelt en bruist. Gebruik die energie. Laat er geen achtuurjournaal zijn zónder nieuws over natuurinclusief."

Visie

De transitie maken naar natuurinclusief denken en doen vraagt om een andere vorm van overheidssturing / governance. De aanpak moet dwars door de sectoren heen gaan en transdisciplinair zijn. En zich richten op inclusiviteit, ofwel: zorgen dat partijen die duurzaamheid nastreven meer invloed of macht krijgen. De macht ligt nu vooral nog bij partijen die staan voor een niet-duurzame samenleving. De maatschappelijke verhoudingen zullen gaan veranderen. Dat hoort erbij, het wordt per definitie ‘messy’. Deze transitie naar een natuurinclusieve maatschappij maakten we ook nog niet eerder. Het is een groot maatschappelijk experiment. Dat vereist een actieve houding van de overheid.”

Bouwstenen

  • Betrek alle bestuurslagen.
  • Ontwikkel heel nieuwe instrumenten, onder meer om bepaalde waarden te versterken en te laten groeien.
  • Verander economische doelen in maatschappelijke doelen. Economische doelen zijn ondersteunend, geen doel op zich!
  • Maak integraal beleid.
  • Verander frustrerende wet- en regelgeving en ouderwetse subsidiestromen, zoals voor niet-duurzame landbouw, visserij en energie.
  • Kijk ook naar onze internationale voetafdruk. Geef aandacht aan natuur buiten Nederland.
  • Zorg voor meer invloed of macht voor partijen die duurzaamheid nastreven.