Hoe maken we de transitie?

Hoe maken we de transitie?

"Het gaat om een mindset: hoe zien mensen biodiversiteit?"

Louise Vet, voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel

“De Agenda Natuurinclusief kan voor overkoepeling en verdere verbreding zorgen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Alleen al door belemmerende wetten en regels aan te gaan pakken. Het Deltaplan wordt een steeds bredere maatschappelijke coalitie. Ook de financiële sector begint het belang en het behoud van biodiversiteit steeds meer te zien en gaat aan de slag. De belangen kunnen verschillen, maar iedereen vindt elkaar in hetzelfde doel.

Visie

Er zijn vijf factoren voor een succesvolle aanpak naar een natuurinclusieve samenleving. We formuleerden ze in het Deltaplan. Vergeet je er een, dan lukt het niet.

  1. Zet in op draagvlak en het gedeelde besef dat biodiversiteit van enorm belang is voor natuur, voedsel en ons welzijn.
  2. Werk aan een verdienmodel: hoe belonen we mensen en partijen als ze werken aan biodiversiteit?
  3. Zorg voor coherente wet- en regelgeving, die de bijdrage van een grondgebruiker aan biodiversiteitsherstel bevordert.
  4. Mobiliseer de kennis die nodig is om Nederland biodiverser te maken.
  5. Maak kaders op rijksniveau, maar vul deze op gebiedsniveau in.

Werken aan een natuurinclusieve samenleving vraagt erom dat de mindset ten opzichte van natuur maatschappijbreed verandert. Dat proberen wij te doen met de campagne Maak Grijs Groener. De bewustwording van het belang van biodiversiteit is hard nodig.”

Bouwstenen

  • Stoel de aanpak op de vijf succesfactoren die in het Deltaplan zijn benoemd.
  • Pak wet- en regelgeving aan.
  • Geef de hele agroketen aandacht, niet alleen de boeren.