Naar een Agenda Natuurinclusief

Naar een Agenda Natuurinclusief

Volgende stappen:

Verder werken aan de Agenda Natuurinclusief

december 2020 - januari 2021

  • Aansluiten bij lopende trajecten (verkenning naar ruimtelijke ingrepen voor meer natuurinclusief areaal, opstellen gebiedsvisies met integrale aanpak voor energietransitie, woningbouw, (kringloop)landbouw, biodiversiteit, bodemdaling, klimaat en water).
  • Ontwikkelen van nieuwe instrumenten, zoals een landinrichtingsinstrument.
  • Werken aan nieuwe verdienmodellen met natuur, voor de landbouw en andere sectoren. Want natuur is ons natuurlijk kapitaal.

Bestuurlijk seminar

februari 2021

  • Met divere werksessies: sectorale (waar zitten de sleutels tot succes?) en thematische (welke instrumenten zijn nodig, hoe regisseren we de agenda?)

Presentatie eerste fundamenten van de Agenda

De Agenda Natuurinclusief