COLOFON

De Green Deal Natuurinclusieve landbouw groen onderwijs maakt deel uit van de Green Deal-aanpak vanuit de overheid. Deze aanpak faciliteert optimale samenwerkingsverbanden op een thema waar deelnemers door heldere onderlinge afspraken werken aan concrete resultaten, waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

PARTNERS GREEN DEAL

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

(v)mbo

 • Aeres Groep
 • Groen Onderwijs Oost Nederland
 • Clusius College
 • Citaverde College
 • Helicon Opleidingen
 • Landstede
 • Nordwin College
 • ROC West-Brabant
 • AOC Terra
 • Wellant
 • Scalda
 • Scholengroep Pontes
 • Lentiz Onderwijsgroep
 • Vereniging Buitengewoon Groen

hbo

 • Aeres Hogeschool
 • HAS Hogeschool
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool Van Hall Larenstein

wo

 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Wageningen University & Research
 • Universiteit Utrecht

overig

 • Interprovinciaal overleg (IPO)
 • NAJK
 • BoerenNatuur

WERKGROEP

Om concrete resultaten te bereiken is een werkgroep actief:

 • Edith Diepenveen (GroenConnect)
 • Wouter Hakkeling (BoerenNatuur)
 • Jenneke van der Heide (Nordwin College)
 • Tjalling Huisman (HVHL)
 • Raymond Klaassen (RUG)
 • Marc Klieverik (RVO)
 • Tirza Molengraaf (IPO)
 • Ger van Laak (Citaverde)
 • Ron Methorst (Aeres Hogeschool)
 • Leendert Jan Onnes (NAJK)
 • Nick Pruijn (InHolland)
 • Ellen Reuver (Ministerie van LNV)
 • Rosemarie Slobbe (Clusius College)
 • Ton Stierhout (Terra)
 • Ellen Weerman (HAS Den Bosch)

OVER DIT MAGAZINE

Dit magazine is een initiatief vanuit de werkgroep en is tot stand gekomen door actieve inzet van alle werkgroepleden en in het bijzonder van Marc Klieverik en Rosemarie Slobbe.

FEBRUARI 2021

Teksten

 • Wouter Hakkeling: BoerenNatuur
 • Jenneke van der Heide: interview Greetje Cnossen
 • Tjalling Huisman: interview Maatschap Broersma
 • Mark Klieverik: interviews Ellen Weerman, Jaco Makkenze, Blair van Pelt en Raymond Klaassen, Chris van Bruggen en Amy Lauwers, Regiodeal Noord Nederland
 • Marjel Neefjes: interviews Celine Roodhart, Ron Methorst, Annie Schilstra, Wouter Keppel, Jan van den Broek
 • Nick Pruijn: interview Timo Koomen
 • Marloes van Schaik: Bodembattle
 • Rosemarie Slobbe: interviews Gerben Kleine Haar, Sigrid Dassen, teksten Over Green Deal, tekst pagina 4, tekst samenwerking tussen onderwijsinstellingen mbo, interview provincie Noord-Brabant, tekst pagina 7 en 8
 • Ine Sturkenboom: tekst practoraat natuurinclusieve landbouw

Redactie

Beeldredactie: Rosemarie Slobbe Eindredactie: Marjel Neefjes, Communicatiebureau de Lynx Vormgeving e-zine: Florien Kuijper, Communicatiebureau de Lynx

Beeld

Cover: Wim van Vossen. Op de foto: Cornelis Mosselman. Infographic: Aline Klein de Ruiter (waarom een Green Deal?) Fotografie: Marc Bolsius (studenten aan het woord), Martien de Haas (Sigrid Dassen), Jelte Kooistra (fotowedstrijd natuur op het agrarisch bedrijf), Edo van Uchelen (haas), David Spaans (vogel op mest). Overig beeld: werkgroep, Pixabay.

COLOFON

De Green Deal Natuurinclusieve landbouw groen onderwijs maakt deel uit van de Green Deal-aanpak vanuit de overheid. Deze aanpak faciliteert optimale samenwerkingsverbanden op een thema waar deelnemers door heldere onderlinge afspraken werken aan concrete resultaten, waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

PARTNERS GREEN DEAL

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

(v)mbo

 • Aeres Groep
 • Groen Onderwijs Oost Nederland
 • Clusius College
 • Citaverde College
 • Helicon Opleidingen
 • Landstede
 • Nordwin College
 • ROC West-Brabant
 • AOC Terra
 • Wellant
 • Scalda
 • Scholengroep Pontes
 • Lentiz Onderwijsgroep
 • Vereniging Buitengewoon Groen

hbo

 • Aeres Hogeschool
 • HAS Hogeschool
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool Van Hall Larenstein

wo

 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Wageningen University & Research
 • Universiteit Utrecht

overig

 • Interprovinciaal overleg (IPO)
 • NAJK
 • BoerenNatuur

WERKGROEP

Om concrete resultaten te bereiken is een werkgroep actief:

 • Edith Diepenveen (GroenConnect)
 • Wouter Hakkeling (BoerenNatuur)
 • Jenneke van der Heide (Nordwin College)
 • Tjalling Huisman (HVHL)
 • Raymond Klaassen (RUG)
 • Marc Klieverik (RVO)
 • Tirza Molengraaf (IPO)
 • Ger van Laak (Citaverde)
 • Ron Methorst (Aeres Hogeschool)
 • Leendert Jan Onnes (NAJK)
 • Nick Pruijn (InHolland)
 • Ellen Reuver (min LNV)
 • Rosemarie Slobbe (Clusius College)
 • Ton Stierhout (Terra)
 • Ellen Weerman (HAS Den Bosch)

OVER DIT MAGAZINE

Dit magazine is een initiatief vanuit de werkgroep en is tot stand gekomen door actieve inzet van alle werkgroepleden en in het bijzonder van Marc Klieverik en Rosemarie Slobbe. FEBRUARI 2021

Teksten

 • Wouter Hakkeling: BoerenNatuur
 • Jenneke van der Heide: interview Greetje Cnossen
 • Tjalling Huisman: interview Maatschap Broersma
 • Mark Klieverik: interviews Ellen Weerman, Jaco Makkenze, Blair van Pelt en Raymond Klaassen, Chris van Bruggen en Amy Lauwers, Regiodeal Noord Nederland
 • Marjel Neefjes: interviews Celine Roodhart, Ron Methorst, Annie Schilstra, Wouter Keppel, Jan van den Broek
 • Nick Pruijn: interview Timo Koomen
 • Marloes van Schaik: Bodembattle
 • Rosemarie Slobbe: interviews Gerben Kleine Haar, Sigrid Dassen, teksten Over Green Deal, tekst pagina 4, tekst samenwerking tussen onderwijsinstellingen mbo, interview provincie Noord-Brabant, tekst pagina 7 en 8.
 • Ine Sturkenboom: tekst practoraat natuurinclusieve landbouw

Redactie

Beeldredactie: Rosemarie Slobbe Eindredactie: Marjel Neefjes, Communicatiebureau de Lynx Vormgeving e-zine: Florien Kuijper, Communicatiebureau de Lynx

Beeld

Cover: Wim van der Vossen Infographic pagina 3: Aline Klein de Ruiter Fotografie: Marc Bolsius (p5, studenten aan het woord), Martien de Haas (p5, Sigrid Dassen), Jelte Kooistra (p6, fotowedstrijd natuur op het agrarisch bedrijf), Edo van Uchelen (p8, haas), David Spaans (p8, vogel op mest)