LESMATERIALEN: een overzicht

Portaal natuurinclusieve landbouw

Digitaal leerboek

GroenKennisNet biedt via een Wiki de mogelijkheid om in een samenwerkings-omgeving kennis, informatie en lesmateriaal te maken en met elkaar te delen. WECR-onderzoeker Marijke Dijkshoorn ontwikkelde met collega’s en aantal docenten uit het mbo en vmbo een volledig digitaal leerboek met opdrachten.

Greetje Cnossen (docent betrokken bij digitaal leerboek):
"Voor het onderwijs ligt er een kennisrol die wij op moeten pakken."

Lesbrieven

Tijdens de onderwijdag op 28 november 2019 zijn vanuit het EU-CAP project ‘Greener Future for Young Farmers’ en de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw twee prijsvragen uitgezet om geld en ondersteuning beschikbaar te stellen voor aansprekende onderwijsproducten die bijdragen aan meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw in het onderwijs.

Lesbrief hbo
HAS Den Bosch o.l.v. lector Daan Groot maakte hier gebruik van om een lessenserie voor het hbo te ontwikkelen.
Lesbrief vmbo
Ook Clusius College viel in de prijzen waardoor Rosemarie Slobbe en Sanne Beld een lesbrief ‘Biggest little Farm’ konden maken.
Wouter Keppel (Biggest little Farm):
"In die film kwam het allemaal samen, we waren zeer geïnspireerd"

Prijsvragen

Door de coronacrisis konden er in 2020 heel weinig fysieke activiteiten plaatsvinden. Om toch iets op te zetten dat in deze omstandigheden wel uitgevoerd kan worden en een bijdrage kan leveren aan online activiteiten van studenten, zijn vanuit het EU-CAP project ‘Greener Future for Young Farmers’ en de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw drie prijsvragen voor docenten, studenten en jonge boeren bedacht.

Video-essay natuurinclusieve landbouw

Fotowedstrijd 'natuur op het agrarisch bedrijf'

Onderwijsmethode voor eerstejaars WUR-studenten:

Bridging the think-do gap

Blair van Pelt (onderwijscoördinator WUR) over Bridging the think-do gap:
"Je moet loslaten om na te denken wat er mogelijk is binnen het huidige raamwerk. Dat is best moeilijk voor studenten."

Filmpjes LNV natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw was een aantal jaar geleden een relatief onbekend begrip. Het ministerie van LNV heeft filmpjes gemaakt van ondernemers ‘Op weg naar natuurinclusieve landbouw’. Dit geeft boeren, docenten en studenten meer inzicht in wat natuurinclusieve landbouw voor kan betekenen. Bij ieder filmpje hoort een factsheet met extra info over het bedrijf en opgaven voor de leerlingen.

LESMATERIALEN: een overzicht

Portaal Natuurinclusieve landbouw

Digitaal leerboek

GroenKennisNet biedt via een Wiki de mogelijkheid om in een samenwerkings-omgeving kennis, informatie en lesmateriaal kunt maken en met elkaar delen. WECR onderzoeker Marijke Dijkshoorn heeft met collega’s en aantal docenten uit het mbo en vmbo een volledig digitaal leerboek met opdrachten ontwikkeld.

Greetje Cnossen: (docent betrokken bij digitaal leerboek): "Voor het onderwijs ligt er een kennisrol die wij op moeten pakken" >>

Lesbrieven

Tijdens de onderwijdag op 28 november 2019 zijn vanuit het EU-CAP project ‘Greener Future for Young Farmers’ en de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw twee prijsvragen uitgezet om geld en ondersteuning beschikbaar te stellen voor aansprekende onderwijsproducten die bijdragen aan meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw in het onderwijs.

Lesbrief hbo
HAS Den Bosch o.l.v. lector Daan Groot maakte hier gebruik van (zie 5b) om een lessenserie voor het hbo te ontwikkelen.
Lesbrief vmbo
Ook Clusius College viel in de prijzen waardoor Rosemarie Slobbe en Sanne Beld een lesbrief ‘Biggest little farm’ konden maken.

Prijsvragen

Door de coronacrisis konden er in 2020 heel weinig fysieke activiteiten plaatsvinden. Om toch iets op te zetten dat in deze omstandigheden wel uitgevoerd kan worden en een bijdrage kan leveren aan online activiteiten van studenten, hebben we drie prijsvragen voor docenten, studenten en jonge Boeren bedacht.

Filmpjes LNV natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw was een aantal jaar geleden een relatief onbekend begrip. Het ministerie van LNV heeft filmpjes gemaakt van ondernemers ‘Op weg naar natuurinclusieve landbouw’. Dit geeft boeren, docenten en studenten meer inzicht in wat natuurinclusieve landbouw voor kan betekenen. Bij ieder filmpje hoort een factsheet met info over het bedrijf en opgaven voor de leerlingen.

Onderwijsmethode voor eerstejaars WUR-studenten:

Bridging the think-do gap