SAMENWERKING

Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw

Gezamenlijk project van de vier groene hbo’s, in samenwerking met BoerenNatuur.

Ron Methorst, lector Omgevingsinclusief Ondernemen bij Aeres Hogeschool:
“We willen in beeld brengen hoe deze partijen denken over natuurinclusieve landbouw. Wat zijn de instrumenten om de kansen en belemmeringen in beeld te krijgen? En hoe kun je dat vertalen naar een actieplan?”

Biodiversiteits-monitor

Samenwerking van zeven mbo-scholen (met wo)

Binnen dit project wordt lesmateriaal ontwikkeld voor het monitoren van biodiversiteit op melkveebedrijven binnen het groen mbo-onderwijs. Hierdoor wordt het abstracte begrip biodiversiteit voor studenten binnen het mbo en voor de melkveehouders tastbaarder.

Biodivers perspectief

Samenwerking tussen onderwijs (mbo’s en hbo) en Green Deal-partners (provincie Noord-Holland en collectieven).

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland (NIL NN)

Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, onderzoek, onderwijs en natuurorganisaties.

Tjalling Huisman (VHL) & Ton Stierhout, (Terra):
“Vooral de samenwerking met de boeren in de buurt in demo-leerbedrijven lijkt zeer kansrijk en efficiënt.”
“Wetenschappelijke kennis is belangrijk, maar ook mbo en hbo zijn cruciaal als kennisdragers en kennisoverbrengers.”

Students meet Farmers: jonge boeren redden kruidenrijke weiden

Mbo-studenten ontmoeten boeren en gaan gezamenlijk aan de slag met bodemgezondheid in relatie tot weidevogels.
Celine Roodhart, Vogelbescherming:
“Een deel van deze studenten neemt het bedrijf van de ouders over, en ik heb het gevoel dat er wel wat luikjes open zijn gevallen.”

Provincie Noord-Brabant

Provincies steunen Green Deal en maken verbinding met het onderwijs Zoals in Brabant, waar de provincie via verschillende sporen de studenten van nu betrekt bij beleid voor de landbouw van de toekomst.

Marcel Webster (provincie Noord-Brabant):
“Of het nu gaat om beschikbare kennis verspreiden of ontbrekende kennis ontwikkelen, wij vragen ons altijd af hoe we het onderwijs een rol kunnen laten spelen”

BoerenNatuur

BoerenNatuur over samenwerking:
“Natuurinclusieve Landbouw moet niet alleen de norm in het veld worden, maar ook in de schoolbanken.”

NAJK

NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) is naast de belangenbehartiging voor jonge boeren en tuinders, druk met diverse projecten, ook rond natuurinclusieve landbouw. Zoals met diverse spellen rond bodem en natuurinclusieve landbouw, om op een ludieke manier interesse te wekken.

SAMENWERKING

Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw

Gezamenlijk project van de vier groene hbo’s, in samenwerking met BoerenNatuur.

Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij

Samenwerking van zeven mbo-scholen (met wo)

Binnen dit project wordt lesmateriaal ontwikkeld voor het monitoren van biodiversiteit op melkveebedrijven binnen het groen mbo-onderwijs. Hierdoor wordt het abstracte begrip biodiversiteit voor studenten binnen het mbo en voor de melkveehouders tastbaarder.

Biodivers perspectief

Samenwerking tussen onderwijs (mbo’s en hbo) en Green Deal-partners (provincie en collectieven).

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland (NIL NN)

Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, onderzoek, onderwijs en natuurorganisaties.

Tjalling Huisman (VHL) & Ton Stierhout, (Terra): “Vooral de samenwerking met de boeren in de buurt in demo-leerbedrijven lijkt zeer kansrijk en efficiënt.”
“Wetenschappelijke kennis is belangrijk, maar ook mbo en hbo zijn cruciaal als kennisdragers en kennisoverbrengers.”

Students meet Farmers: jonge boeren redden kruidenrijke weiden

Mbo-studenten ontmoeten boeren en gaan gezamenlijk aan de slag met bodemgezondheid in relatie tot weidevogels.
Celine Roodhart, Vogelbescherming: “Een deel van deze studenten neemt het bedrijf van de ouders over, en ik heb het gevoel dat er wel wat luikjes open zijn gevallen.”

Regiodeals: voorbeeld Noord-Brabant

Provincies steunen Green Deal en maken verbinding met het onderwijs. Zoals in Brabant, waar de provincie via verschillende sporen de studenten van nu betrekt bij beleid voor de landbouw van de toekomst.

Marcel Webster (provincie Noord-Brabant): “Of het nu gaat om beschikbare kennis verspreiden of ontbrekende kennis ontwikkelen, wij vragen ons altijd af hoe we het onderwijs een rol kunnen laten spelen”

BoerenNatuur

Agrarische collectief BoerenNatuur over samenwerking: “Natuurinclusieve Landbouw moet niet alleen de norm in het veld worden, maar ook in de schoolbanken.”

NAJK

NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) is naast de belangenbehartiging voor jonge boeren en tuinders, druk met diverse projecten, ook rond natuurinclusieve landbouw. Zoals met diverse spellen rond bodem en natuurinclusieve landbouw, om op een ludieke manier interesse te wekken.