VOORWOORD

“Ik vind het mooi om te zien dat twee jaar na de ondertekening van deze Green Deal de samenwerking tussen de partijen alleen maar hechter is geworden en dat er al mooie resultaten zijn geboekt. Docenten weten elkaar te vinden, lesmateriaal en kennis wordt gedeeld en provincies en onderwijsinstellingen werken aan een netwerk van demo-leerbedrijven.

Zoals een gezonde bodem de basis vormt voor een florerende landbouw, zo is hoogwaardig onderwijs het fundament voor een succesvolle loopbaan in de groene sectoren. Duizenden ondernemers in Nederland doen hun werk dankzij de solide kennisbasis van het groene onderwijs. Met een diploma van een groene opleiding hebben ze een waardepapier op zak.

Nu de landbouw in beweging is, is kennis opnieuw de motor. Het is duidelijk welke kant we opgaan: de landbouw van de toekomst speelt zich af binnen de grenzen van wat onze aarde kan dragen. We moeten de biologische diversiteit om ons heen niet alleen beter gebruiken, maar ook beschermen en stimuleren. Ook moeten we kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zo veel mogelijk sluiten. Dat is gemakkelijk gezegd, maar je krijgt het alleen gedaan als je vertrouwd raakt met de nieuwe vaardigheden en technieken die daarbij horen, en ook de andere vormen van ondernemen. Kennis over agro-ecologie is hierbij onmisbaar.

Veel boeren en onderzoekers hebben al ervaring opgedaan met een natuurinclusieve vorm van landbouw. Het is belangrijk dat ook studenten deze kennis en ervaring al tijdens hun opleiding – van beroepsonderwijs tot universiteit – aan hun bagage kunnen toevoegen. Zij zijn immers de ondernemers en boeren van de toekomst.

Dat was ook de gedachte achter de bijeenkomst in Groenekan, in januari 2019, toen het groene onderwijs in de volle breedte tekende voor de Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs’. Ook het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, provincies en BoerenNatuur plaatsten hun handtekening. We spraken toen met elkaar af dat natuurinclusieve landbouw voortaan integraal onderdeel van het lesprogramma zou zijn, in alle lagen van het groene onderwijs.

De inkt van die handtekeningen is allang opgedroogd, maar onze gezamenlijke ambitie nog lang niet. Dat blijkt wel uit dit e-zine. Het doel hiervan is om studenten én docenten te inspireren met praktijkvoorbeelden, ervaringen van docenten en studenten en interessante lesvormen, zoals workshops en excursies. Ik hoop dat dit e-zine docenten ondersteunt en studenten enthousiast maakt voor een toekomst in een natuurinclusieve landbouw."

CAROLA SCHOUTEN Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

VOORWOORD

“Ik vind het mooi om te zien dat twee jaar na de ondertekening van deze Green Deal de samenwerking tussen de partijen alleen maar hechter is geworden en dat er al mooie resultaten zijn geboekt. Docenten weten elkaar te vinden, lesmateriaal en kennis wordt gedeeld en provincies en onderwijsinstellingen werken aan een netwerk van demo-leerbedrijven.”

Zoals een gezonde bodem de basis vormt voor een florerende landbouw, zo is hoogwaardig onderwijs het fundament voor een succesvolle loopbaan in de groene sectoren. Duizenden ondernemers in Nederland doen hun werk dankzij de solide kennisbasis van het groene onderwijs. Met een diploma van een groene opleiding hebben ze een waardepapier op zak.

Nu de landbouw in beweging is, is kennis opnieuw de motor. Het is duidelijk welke kant we opgaan: de landbouw van de toekomst speelt zich af binnen de grenzen van wat onze aarde kan dragen. We moeten de biologische diversiteit om ons heen niet alleen beter gebruiken, maar ook beschermen en stimuleren. Ook moeten we kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zo veel mogelijk sluiten. Dat is gemakkelijk gezegd, maar je krijgt het alleen gedaan als je vertrouwd raakt met de nieuwe vaardigheden en technieken die daarbij horen, en ook de andere vormen van ondernemen. Kennis over agro-ecologie is hierbij onmisbaar.

Veel boeren en onderzoekers hebben al ervaring opgedaan met een natuurinclusieve vorm van landbouw. Het is belangrijk dat ook studenten deze kennis en ervaring al tijdens hun opleiding – van beroepsonderwijs tot universiteit – aan hun bagage kunnen toevoegen. Zij zijn immers de ondernemers en boeren van de toekomst.

Dat was ook de gedachte achter de bijeenkomst in Groenekan, in januari 2019, toen het groene onderwijs in de volle breedte tekende voor de Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs’. Ook het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, provincies en BoerenNatuur plaatsten hun handtekening. We spraken toen met elkaar af dat natuurinclusieve landbouw voortaan integraal onderdeel van het lesprogramma zou zijn, in alle lagen van het groene onderwijs.

De inkt van die handtekeningen is allang opgedroogd, maar onze gezamenlijke ambitie nog lang niet. Dat blijkt wel uit dit e-zine. Het doel hiervan is om studenten én docenten te inspireren met praktijkvoorbeelden, ervaringen van docenten en studenten en interessante lesvormen, zoals workshops en excursies. Ik hoop dat dit e-zine docenten ondersteunt en studenten enthousiast maakt voor een toekomst in een natuurinclusieve landbouw.

CAROLA SCHOUTEN Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit