WAAROM EEN GREEN DEAL?

Een aantal jaar geleden maakte het ministerie LNV een rondgang langs de groene mbo’s en hbo’s om te inventariseren of natuurinclusieve landbouw op het vizier staat van het onderwijs. Dat was nog onvoldoende het geval. Weerstand van de student en omgeving, gebrek aan kennis/enthousiasme bij de docent en gebrek aan goed lesmateriaal zijn hier debet aan. Wel gaven de scholen aan dat er een wens was om natuurinclusieve landbouw structureel in het onderwijs op te nemen, ook gelet op de transitie die zich langzaam in de landbouw voltrekt.

De scholen gingen het gesprek aan met LNV om te kijken hoe ze zich gezamenlijk hiervoor kunnen inspannen. Ook het wetenschappelijk onderwijs, IPO, BoerenNatuur en NAJK sloten zich aan. Het resultaat is de ‘Green Deal Natuurinclusieve landbouw groen onderwijs’ die op 16 januari 2019 door alle partijen werd ondertekend op de Groenpact Manifestatie. Hierin spreken partijen af zich in te zetten om (artikel 2 uit de dealtekst): “vanuit de samenwerking natuurinclusieve landbouw tot integraal en vanzelfsprekend onderdeel van het groene onderwijs op zowel vmbo-, mbo-, hbo- als wo-niveau te maken.”

De ambitie is om de agrarische ondernemers en adviseurs van de toekomst te leren over natuurinclusief ondernemen: wat, hoe, wanneer en waarom? Zij moeten inspiratie vinden in goede voorbeelden en praktische ervaring op kunnen doen, zodat natuurinclusief denken en handelen later onderdeel wordt van hun beroepspraktijk.

Doelen van de Green Deal

Samengevat zijn de belangrijkste doelen van de deal:

  • meer docenten en studenten enthousiast en geïnspireerd voor het thema natuurinclusieve landbouw
  • meer geschikt lesmateriaal en praktische opdrachten
  • meer kansen voor praktijkervaring en onderzoek, onder andere met demo-leerbedrijven in elke regio
  • goede kennisdoorstroming en samenwerking tussen scholen en kennisinstellingen