WAT GAAN WE NOG DOEN EN WAT ZIJN ONZE WENSEN?

Dit gaan we doen in 2021:

  • Onderwijsdag natuurinclusieve landbouw in oktober 2021.
  • Spel ontwikkelen door NAJK en hbo/mbo/vmbo.
  • Samenwerken met GroenPact (CIV/CoE) en Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
  • Doorgaan met wat we nu al doen en toewerken naar Green Deal deel 2.

Onze wens?

Dat boeren die nu bezig zijn met of leren over maatregelen natuurinclusieve landbouw in studieclubs straks niet meer hoeven te verzuchten: “Had ik dit maar eerder op school geleerd!”

Wensen:

Budget oormerken

Graag zouden we in onderzoeksvoorstellen budget oormerken om de ontwikkelde kennis daadwerkelijk in het onderwijs te brengen: mbo/hbo en wo. Met daarbij een paragraaf met een concrete beschrijving van het onderwijsproduct, omdat alleen dán de vertaalslag van onderzoek naar onderwijs daadwerkelijk gemaakt wordt.

Het is niet genoeg om alleen in de voorwaarden voor onderzoeksvoorstel op te nemen dat samenwerking met onderwijs een pre is, en er geen budget voor te reserveren.

Kennisambassadeurs instellen

Om te stimuleren dat de vele kennis op Groenkennisnet daadwerkelijk benut wordt, is het een idee om bij de onderwijsinstellingen tijdelijk ‘kennisambassadeurs’ in te stellen die via gesprekken docenten laten kennismaken met leermaterialen die beschikbaar zijn.

Dit kunnen dezelfde mensen die als contactpersoon betrokken zijn bij de Greendeal. Het zou helpen als de bestuurders die de deal hebben ondertekend deze contactpersonen ook in tijd /geld faciliteren.

Kennis ontsluiten

Hopelijk werken we in de Green Deal deel 2 aan meer demo-leerbedrijven met daarbij de inzet om kennis die op deze bedrijven wordt ontwikkeld op een centrale plek te ontsluiten en interactief te kunnen benutten.

In het verlengde hiervan de regionale database van natuurinclusieve landbouwbedrijven vullen en kengetallen (bedrijfseconomische en ecologische) verzamelen en omzetten in concrete voorbeelden.

Wat gaan we nog doen en wat zijn onze wensen?

Onze wens?

Dat boeren die nu bezig zijn met of leren over maatregelen natuurinclusieve landbouw in studieclubs straks niet meer hoeven te verzuchten: “Had ik dit maar eerder op school geleerd!”

Dit gaan we doen in 2021:

  • Onderwijsdag natuurinclusieve landbouw in oktober 2021.
  • Spel ontwikkelen door NAJK en hbo/mbo/vmbo.
  • Samenwerken met GroenPact (CIV/CoE) en Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
  • Doorgaan met wat we nu al doen en toewerken naar Green Deal deel 2.

Wensen

Budget oormerken

Graag zouden we in onderzoeksvoorstellen budget oormerken om de ontwikkelde kennis daadwerkelijk in het onderwijs te brengen: mbo/hbo en wo. Met daarbij een paragraaf met een concrete beschrijving van het onderwijsproduct, omdat alleen dán de vertaalslag van onderzoek naar onderwijs daadwerkelijk gemaakt wordt.

Het is niet genoeg om alleen in de voorwaarden voor onderzoeksvoorstel op te nemen dat samenwerking met onderwijs een pre is, en er geen budget voor te reserveren.

Kennisambassadeurs instellen

Om te stimuleren dat de vele kennis op Groenkennisnet daadwerkelijk benut wordt, is het een idee om bij de onderwijsinstellingen tijdelijk ‘kennisambassadeurs’ in te stellen die via gesprekken docenten laten kennismaken met leermaterialen die beschikbaar zijn.

Dit kunnen dezelfde mensen die als contactpersoon betrokken zijn bij de Greendeal. Het zou helpen als de bestuurders die de deal hebben ondertekend deze contactpersonen ook in tijd /geld faciliteren.

Kennis ontsluiten

Hopelijk werken we in de Green Deal deel 2 aan meer demo-leerbedrijven met daarbij de inzet om kennis die op deze bedrijven wordt ontwikkeld op een centrale plek te ontsluiten en interactief te kunnen benutten.

In het verlengde hiervan de regionale database van natuurinclusieve landbouwbedrijven vullen en kengetallen (bedrijfseconomische en ecologische) verzamelen en omzetten in concrete voorbeelden.