Beleefbaar Landschap

Het landschap in ons werkgebied wordt hoog gewaardeerd door bewoners en bezoekers. Landbouw is de belangrijkste drager van dat landschap. Water, Land & Dijken werkt samen met andere organisaties die iets willen op het gebied van recreatie, educatie en landschappelijke versterking.

Toeristische kaart Laag Holland

Water, Land & Dijken vindt het belangrijk dat recreanten en toeristen het gebied leren kennen, en vooral ook het kleinschalige plattelandsrecreatie aanbod weten te vinden. Zoals de rustpunten op de agrarische bedrijven, als pauzeplek tijdens de wandel- of fietstocht, de theetuinen, wandelpaden over boerenland, streekproductenverkoop enzovoort. Dit bijzondere aanbod brengen wij in kaart op de inmiddels welbekende Toeristische kaart Laag Holland. In 2019 is deze weer bijgewerkt en herdrukt in het Nederlands, Engels en Duits. De kaart is gratis verkrijgbaar door het hele gebied, bij de recreatieve ondernemers en VVV’s.

Kleurrijke linten

Water, Land & Dijken heeft met steun van de Europese Unie in 2018 en 2019 in totaal 25 km aan natuurvriendelijke oevers kunnen aanleggen, via het POP3-project Kleurrijke Linten. Bij de aanleg wordt een moeraszone langs de slootkant gecreëerd met riet of andere moerasplanten. Natuurvriendelijke oevers voorkomen zo dat de slootkanten verder afkalven én ze zorgen voor meer biodiversiteit. Daarbij vormen deze oevers ook kleurrijke linten langs de sloten.

Boerderijeducatie

Jaarlijks organiseert Water, Land & Dijken drie boerderijeducatie-projecten. Zo'n 4.000 kinderen uit de regio gaan een dag naar een educatieboerderij, om ze een reëel beeld te geven van de landbouw, de natuur en hun omgeving. We vinden het heel belangrijk dat kinderen zien waar hun eten vandaan komt. Op 13 december 2019 waren we daarom aanwezig op de Agroactie op de Dam in Amsterdam, om burgers het belang te laten zien van voedsel- en boerderijeducatie.

Beleefbaar Landschap

Beleefbaar Landschap

Het landschap in ons werkgebied wordt hoog gewaardeerd door bewoners en bezoekers. Landbouw is de belangrijkste drager van dat landschap. Water, Land & Dijken werkt samen met andere organisaties die iets willen op het gebied van recreatie, educatie en landschappelijke versterking.

Toeristische kaart Laag Holland

Water, Land & Dijken vindt het belangrijk dat recreanten en toeristen het gebied leren kennen, en vooral ook het kleinschalige plattelandsrecreatie aanbod weten te vinden. Zoals de rustpunten op de agrarische bedrijven, als pauzeplek tijdens de wandel- of fietstocht, de theetuinen, wandelpaden over boerenland, streekproductenverkoop enzovoort. Dit bijzondere aanbod brengen wij in kaart op de inmiddels welbekende Toeristische kaart Laag Holland. In 2019 is deze weer bijgewerkt en herdrukt in het Nederlands, Engels en Duits. De kaart is gratis verkrijgbaar door het hele gebied, bij de recreatieve ondernemers en VVV’s.

Kleurrijke linten

Water, Land & Dijken heeft met steun van de Europese Unie in 2018 en 2019 in totaal 25 km aan natuurvriendelijke oevers kunnen aanleggen, via het POP3-project Kleurrijke Linten. Bij de aanleg wordt een moeraszone langs de slootkant gecreëerd met riet of andere moerasplanten. Natuurvriendelijke oevers voorkomen zo dat de slootkanten verder afkalven én ze zorgen voor meer biodiversiteit. Daarbij vormen deze oevers ook kleurrijke linten langs de sloten.

Inplant natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever in bloei

Boerderijeducatie

Jaarlijks organiseert Water, Land & Dijken drie boerderijeducatie-projecten. Zo'n 4.000 kinderen uit de regio gaan een dag naar een educatieboerderij, om ze een reëel beeld te geven van de landbouw, de natuur en hun omgeving. We vinden het heel belangrijk dat kinderen zien waar hun eten vandaan komt. Op 13 december 2019 waren we daarom aanwezig op de Agroactie op de Dam in Amsterdam, om burgers het belang te laten zien van voedsel- en boerderijeducatie.