Bodem

Wat bepaalt het optimale bemestingsmoment voor dierlijke mest? Met die vraag heeft een groep boeren zich dit jaar beziggehouden, met opvallend resultaat. En veel bedrijven hebben ook dit jaar weer advies gekregen van onze bodemcoaches.

Het optimale bemestingsmoment

‘Wat bepaalt het optimale bemestingsmoment voor dierlijke mest?’ Met die vraag heeft een groep boeren in Noord-Holland zich de afgelopen twee jaar beziggehouden, onder begeleiding van Water, Land & Dijken en met ondersteuning van PPP-Agro Advies.

In 2019 zijn op diverse bedrijven praktijkexperimenten gedaan. Van te voren werd werd verwacht dat de bodemtemperatuur de belangrijkste factor zou zijn. Uit de experimenten bleek dit echter niet het geval: er werd geen verband gevonden tussen bodemtemperatuur en maximale stikstofbenutting. Wat bepaalt dan wel het optimale moment? Het bleek belangrijk dat de draagkracht voldoende is én dat daarbij op korte termijn geen extreme regenval of stevige vorst wordt verwacht. Dus als de draagkracht goed is in februari en er is geen hevige regen of vorst op komst, dan kunnen boeren het beste hun mest gewoon uitrijden. En als de draagkracht slecht is geldt: wachten.

Bodemcoaches

In 2019 zijn de bodemcoaches op circa 110 agrarische bedrijven geweest voor bodemadvies. Samen met de boer het land in om profielkuilen te graven, te kijken wat de bodemconditie is en hoe deze te verbeteren valt. Dit zowel in het veenweidegebied als op klei en zand, bij veehouderijbedrijven als akkerbouw- en bloembollenteeltbedrijven.

Bodem

Bodem

Wat bepaalt het optimale bemestingsmoment voor dierlijke mest? Met die vraag heeft een groep boeren zich dit jaar beziggehouden, met opvallend resultaat. En veel bedrijven hebben ook dit jaar weer advies gekregen van onze bodemcoaches.

Het optimale bemestingsmoment

‘Wat bepaalt het optimale bemestingsmoment voor dierlijke mest?’ Met die vraag heeft een groep boeren in Noord-Holland zich de afgelopen twee jaar beziggehouden, onder begeleiding van Water, Land & Dijken en met ondersteuning van PPP-Agro Advies. In 2019 zijn op diverse bedrijven praktijkexperimenten gedaan. Van te voren werd werd verwacht dat de bodemtemperatuur de belangrijkste factor zou zijn. Uit de experimenten bleek dit echter niet het geval: er werd geen verband gevonden tussen bodemtemperatuur en maximale stikstofbenutting. Wat bepaalt dan wel het optimale moment? Het bleek belangrijk dat de draagkracht voldoende is én dat daarbij op korte termijn geen extreme regenval of stevige vorst wordt verwacht. Dus als de draagkracht goed is in februari en er is geen hevige regen of vorst op komst, dan kunnen boeren het beste hun mest gewoon uitrijden. En als de draagkracht slecht is geldt: wachten.

Bodemcoaches

In 2019 zijn de bodemcoaches op circa 110 agrarische bedrijven geweest voor bodemadvies. Samen met de boer het land in om profielkuilen te graven, te kijken wat de bodemconditie is en hoe deze te verbeteren valt. Dit zowel in het veenweidegebied als op klei en zand, bij veehouderijbedrijven als akkerbouw- en bloembollenteeltbedrijven.