Colofon

Inhoudelijk jaarverslag Water, Land & Dijken Copyright © 2020 Water, Land & Dijken Redactie: Annemarie Koelemeijer & Susette Luger Productie: Communicatiebureau de Lynx Foto’s: Loek Londo’s Fotografie, Innovatieprogramma Veen, José Klein Eilandspolder, Land & Dijken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.