GLB-pilot

Water, Land & Dijken voert samen met twee andere collectieven een GLB-pilot uit. Doel is om vergroeningsinstrumenten te ontwikkelen specifiek voor het waterrijke veenweidegebied , die een plek kunnen krijgen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (vanaf 2023).

Nieuwe vergroenings-instrumenten

Drie agrarische collectieven (Water, Land & Dijken, Rijn Vecht en Venen en Noord-Holland-Zuid) voeren in 2019 en 2020 een GLB-pilotproject uit: één van de zes GLB-pilots in Nederland. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van kracht wordt, en waarin de betalingen sterker dan nu zullen worden gekoppeld aan groene tegenprestaties (vergroeningsmaatregelen) van de boeren. De pilot is gericht op het ontwikkelen van deze vergroeningsinstrumenten specifiek voor het waterrijke veenweidegebied.

Aan de pilot doen 31 boeren mee, waarvan 11 (619 ha) in ons werkgebied.

Bodem-, water- en Klimaatmaatregelen

In onze pilot richten we ons onder andere op bodem-, water- en klimaatmaatregelen. In 2019 hebben we een pakket aan maatregelen ontwikkeld op perceels- en op bedrijfsniveau.

Groenblauwe dooradering

Een mogelijke invulling van de vergroening is groenblauwe dooradering, een ander speerpunt van deze GLB-pilot. In ons werkgebied zijn we we een traject rond groenblauwe dooradering gestart samen met de boeren in de Polder Katwoude en Polder de Starnmeer. In vier relatief kleine gebieden van maximaal vijf hectare is, samen met de veehouders, een doordacht ‘ontwerp’ gemaakt van een netwerk van ecologische verbindingen, op polderniveau. Want door dit op gebiedsniveau goed met elkaar af te stemmen kan veel meer groenblauwe dooradering gerealiseerd worden.

GLB-pilot

GLB-pilot

Water, Land & Dijken voert samen met twee andere collectieven een GLB-pilot uit. Doel is om vergroeningsinstrumenten te ontwikkelen specifiek voor het waterrijke veenweidegebied , die een plek kunnen krijgen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (vanaf 2023).

Nieuwe vergroenings-instrumenten

Drie agrarische collectieven (Water, Land & Dijken, Rijn Vecht en Venen en Noord-Holland-Zuid) voeren in 2019 en 2020 een GLB pilot project uit. Dit is één van de zes GLB-pilots in Nederland. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van kracht wordt, en waarin de betalingen sterker dan nu zullen worden gekoppeld aan groene tegenprestaties. De pilot is gericht op het ontwikkelen vergroeningsinstrumenten specifiek voor het waterrijke veenweidegebied. voor het nieuwe GLB vanaf 2023. 31 boeren deden mee, waarvan 11 (619 ha) in ons werkgebied.

Bodem-, water en klimaatmaatregelen

In onze pilot richten we ons onder andere op bodem-, water- en klimaatmaatregelen. In 2019 hebben we een pakket aan maatregelen ontwikkeld die op perceels- en bedrijfsniveau kunnen worden genomen.

Groenblauwe dooradering

Een ander speerpunt van de GLB pilot is de groen/blauwe dooradering als invulling van vergroening. Er zijn vier relatief kleine (max. 500 ha) gebieden geselecteerd waar samen met de veehouders een doordacht ‘ontwerp’ is gemaakt van een netwerk van ecologische verbindingen op polderniveau. Door dit op gebiedsniveau goed met elkaar af te stemmen kan je veel meer een groenblauwe dooradering realiseren. In ons werkgebied zijn we dit traject gestart samen met de boeren in de Polder Katwoude en Polder de Starnmeer.