Klimaat

Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

Tegengaan van bodemdaling

Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met een praktische aanpak wordt geƫxperimenteerd met nieuwe typen van bedrijfsvoering, die ook economisch rendabel moeten zijn. Zoals natte teelt van azolla en lisdodde.

Natte teelt

In vele opzichten was 2019 een vruchtbaar jaar. Zo is voor het eerst lisdodde geoogst. Er is vanuit verschillende sectoren interesse in het gebruik van lisdodde, bijvoorbeeld vanuit de bouw waar het wordt toegepast als isolatiemateriaal. Er lopen verschillende pilotprojecten. Ook zijn er initiatieven om papier en textiel te maken van lisdodde.

Drukdrainage

Bij de drukdrainage-percelen in Assendelft is ook veel ontwikkeling. In de twee droge zomers van de afgelopen jaren lukte het onze melkveehouder om de grondwaterstand ongeveer op 35 cm onder het maaiveld te houden. Het systeem is geautomatiseerd, zodat werken met drukdrains ook goed in de agrarische bedrijfsvoering past.

De Hamvraag:

Dan de hamvraag: stoten percelen met drukdrains of natte teelt minder broeikasgassen uit? We zijn dat volop aan het meten. Het is te vroeg om al conclusies te trekken, maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat zowel natte teelt als drukdrainage zorgt voor minder CO2-uitstoot. Het project loopt nog door tot en met 2022.

Klimaat

Klimaat

Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

Tegengaan van bodemdaling

Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met een praktische aanpak, gestoeld op een economische basis voor de landbouw, wordt geƫxperimenteerd met nieuwe typen van bedrijfsvoering. Zoals natte teelt van azolla en lisdodde.

Percelen te Assendelft

Natte teelt

In vele opzichten was 2019 een vruchtbaar jaar. Zo is voor het eerst lisdodde geoogst. Er is vanuit verschillende sectoren interesse in het gebruik van lisdodde, bijvoorbeeld vanuit de bouw. Er lopen verschillende pilotprojecten er zijn ook initiatieven om papier en textiel te maken van lisdodde.

Natte teelt

Drukdrainage

Bij de drukdrainage-percelen in Assendelft is ook veel ontwikkeling. In de twee droge zomers van afgelopen jaren lukte het onze melkveehouder om de grondwaterstand ongeveer op 35 cm onder het maaiveld te houden. Het systeem is geautomatiseerd, zodat werken met drukdrains ook beter in de agrarische bedrijfsvoering past.

Drukdrainage

De hamvraag: werkt het?

Dan de hamvraag: stoten percelen met drukdrains of natte teelt minder broeikasgassen uit? We zijn volop aan het meten. Het is te vroeg om al conclusies te trekken, maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat zowel natte teelt als drukdrainage zorgt voor minder CO2-uitstoot. Het project loopt nog door tot en met 2022.

Gasmetingen op perceel in Assendelft, zomer 2019. Foto: Innovatieprogramma Veen