Voorwoord

Een duurzame balans

In het jaar 2019 heeft de natuur zich van verschillende kanten laten zien. Het was een mooi voorjaar voor de weidevogels. Waarin, door grote inspanningen van de boeren met de vrijwilligers, goede resultaten werden behaald. Echt een opsteker voor ons en de natuur. In de zomer werd door extreme hoge temperaturen en droogte de discussie over de balans tussen wateroverschot en watertekort weer hoog op de agenda gezet.

In oktober was er een grote trekkeractie in Den Haag. De stikstofcrisis die Nederland in zijn greep houdt mondde uit in een protest van de boeren van ongekende grootte. Ook de maatschappij voelde dat de sector onterecht zwaar belast werd. De onbalans tussen de politiek en de boeren was nog nooit zo groot. Wij als Water Land & Dijken merken dat er een nieuwe balans nodig is. Hier werken we aan in de gesprekken met overheid en maatschappelijke organisaties, om zo de belangen van onze leden te behartigen.

In 2019 hebben we een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar opgesteld. Via de thema’s natuur en biodiversiteit, beleefbaar landschap, bodem, water en klimaat kunnen we vanuit het agrarisch ondernemerschap van onze leden goede keuzes maken wat we wel en niet doen, want de leden zijn de basis van onze vereniging. Zo hebben we een jongerenraad opgericht om het bestuur scherp te houden en om de juiste keuzes te kunnen maken naar de toekomst.

Samen met onze leden agrarisch natuurbeheer in de praktijk tot een succes brengen, dat is voor ons een belangrijke taak. Maar ook de ontwikkeling van een nieuw GLB, het Innovatie Programma Veen, biodiversiteitsontwikkeling en boerderijeducatie. Dit is een greep uit de projecten waar we de balans zoeken tussen een duurzaam perspectief voor onze leden en waardevolle plattelandsnatuur.

In 2019 heb ik het voorzitterschap overgenomen van Sjaak Hoogendoorn. Via de ledenvergadering en een minisymposium hebben we hem bedankt voor zijn enorme inzet de afgelopen twaalf jaar, met als resultaat een solide en mooie verenging met enthousiaste teamleden die de uitdagingen van de toekomst aankan. In dit jaarverslag geven we een korte impressie van activiteiten in 2019. We kunnen concluderen dat we een goede balans hebben, ook financieel, en dat we ervoor klaar staan om ook de duurzame balans tussen onze leden en de overheden en maatschappelijke organisaties zo te maken dat onze leden met trots en een goede boterham kunnen werken op hun bedrijf in dit mooie gebied.

FRANK DE WIT Voorzitter Water, Land & Dijken