Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een hele belangrijke rol bij het beschermen van weidevogels. Theo de Wit, voorzitter van de Vrijwilligersraad en Tanja Verbij, veldcoördinator, vertellen er hieronder meer over!

Vrijwilligersraad

Theo de Wit is sinds 2019 voorzitter van de Vrijwilligersraad (VR). Deze raad komt 8 keer per jaar bij elkaar en behartigt de belangen van de vrijwilligers, waarvan de meesten weidevogelvrijwilliger zijn.

Scholing

Een van de belangrijke taken van de VR is scholing van de vrijwilligers. Samen met Landschap Noord-Holland heeft de VR in 2019 meerdere weidevogelcursussen gegeven. Er zijn ook twee vrijwilligers opgeleid om de weidevogeldrone te bedienen. "Behalve de basiscursus en een verdiepingscursus stond er dit jaar ook een cursus over predatie en moeilijk opspoorbare nesten op het programma", vertelt Theo. "Mede door input van de VR. Wij ontwikkelen ook zelf cursussen, bijvoorbeeld over hoe het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheerstelsel is opgezet. Zo maken de vrijwilligers kennis met de verschillende soorten beheermaatregelen. En zo wordt bijvoorbeeld duidelijk waar je wél naar nesten moet zoeken en waar niet, en waarom niet.”

Binding met elkaar en de boeren

Ook zorgt de VR ervoor dat door bijeenkomsten binding met elkaar en met de boeren is en blijft. Zo is er de startavond van het weidevogelseizoen, de vrijwilligersavond en de slotavond van het weidevogelseizoen. Tijdens de vrijwilligersavond in 2019 werden vooral praktische vragen gesteld over wat je in het veld tegenkomt en hoe te handelen. Met als resultaat een ‘Tips en Weetjes-nieuwsbrief’ die in het seizoen daarop onder de vrijwilligers is verspreid. Verder zijn er natuurlijk excursies aangeboden aan de vrijwilligers. “Deze excursies hebben altijd een groen en educatief karakter", zegt Theo, en zijn bedoeld om op een brede manier naar landschap, flora en fauna te kijken en de waarde daarvan te leren kennen.”

Baseballpet

Alle vrijwilligers hebben in 2019 van de VR een groene baseballpet met het Water, Land & Dijken logo cadeau gekregen. Zo zijn de vrijwilligers, met het groene vest uit 2018, goed herkenbaar in het veld.

473

vrijwilligers hebben in 2019 een bijdrage geleverde aan bescherming van weidevogels, inventarisatie van bloemen en kruiden en het onderzoek naar effecten van drukdrainage voor het Innovatieprogramma Veen.

35

nieuwe vrijwilligers zijn er bijgekomen, die allen de basiscursus weidevogels hebben gevolgd.

13

deelnemers hebben hun kennis vergroot door de cursus te volgen over de verschillende maatregelen voor weidevogelbescherming van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

8

educatieve 'groene' excursies zijn er voor vrijwilligers georganiseerd.

Afstemming en waardering helpt bij het beschermen van weidevogels

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het beschermen van weidevogels. Ze komen regelmatig langs op het bedrijf en kijken dan of er weidevogels zijn, welke soorten, of er nesten zijn, of deze uitgekomen zijn en of de pullen kunnen opgroeien.

Onderlinge afstemming en waardering zijn daarbij heel belangrijk, vindt veldcoördinator Tanja Verbij. “Als we elkaars werk kennen en waarderen, en daarover uitwisselen, dan is het halve werk al gedaan."

Als je weet wat er speelt kun je de boer en/of boerin goed helpen om de weidevogels te beschermen. "Wanneer er bijvoorbeeld bemest of gemaaid gaat worden kun je in overleg het beheer aanpassen of juist voortzetten", legt Tanja uit. "Kortom: als er goed overleg is met de boer en/of boerin, kan ik mijn rol als veldcoördinator goed inzetten!”

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een hele belangrijke rol bij het beschermen van weidevogels. Theo de Wit, voorzitter van de Vrijwilligersraad en Tanja Verbij, veldcoördinator, vertellen er meer over!

Vrijwilligersraad

Theo de Wit is sinds 2019 voorzitter van de Vrijwilligersraad (VR). Deze raad komt 8 keer per jaar bij elkaar en behartigt de belangen van de vrijwilligers, waarvan de meesten weidevogelvrijwilliger zijn.

Scholing

Een van de belangrijke taken van de VR is scholing van de vrijwilligers. Samen met Landschap Noord-Holland heeft de VR in 2019 meerdere weidevogelcursussen gegeven. Er zijn ook twee vrijwilligers opgeleid om de weidevogeldrone te bedienen. "Behalve de basiscursus en een verdiepingscursus stond er dit jaar ook een cursus over predatie en moeilijk opspoorbare nesten op het programma", vertelt Theo. "Mede door input van de VR. Wij ontwikkelen ook zelf cursussen, bijvoorbeeld over hoe het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheerstelsel is opgezet. Zo maken de vrijwilligers kennis met de verschillende soorten beheermaatregelen. En zo wordt bijvoorbeeld duidelijk waar je wél naar nesten moet zoeken en waar niet, en waarom niet.”

Binding met elkaar en de boeren

Ook zorgt de VR ervoor dat door bijeenkomsten binding met elkaar en met de boeren is en blijft. Zo is er de startavond van het weidevogelseizoen, de vrijwilligersavond en de slotavond van het weidevogelseizoen. Tijdens de vrijwilligersavond in 2019 werden vooral praktische vragen gesteld over wat je in het veld tegenkomt en hoe te handelen. Met als resultaat een ‘Tips en Weetjes-nieuwsbrief’ die in het seizoen daarop onder de vrijwilligers is verspreid. Verder zijn er natuurlijk excursies aangeboden aan de vrijwilligers. “Deze excursies hebben altijd een groen en educatief karakter", zegt Theo, en zijn bedoeld om op een brede manier naar landschap, flora en fauna te kijken en de waarde daarvan te leren kennen.” Alle vrijwilligers hebben in 2019 van de VR een groene baseballpet met het Water, Land & Dijken logo cadeau gekregen. Zo zijn de vrijwilligers, met het groene vest uit 2018, goed herkenbaar in het veld.

473

vrijwilligers hebben in 2019 een bijdrage geleverde aan bescherming van weidevogels, inventarisatie van bloemen en kruiden en het onderzoek naar effecten van drukdrainage voor het Innovatieprogramma Veen.

35

nieuwe vrijwilligers zijn er bijgekomen, die allen de basiscursus weidevogels hebben gevolgd.

13

deelnemers hebben hun kennis vergroot door de cursus te volgen over de verschillende maatregelen voor weidevogelbescherming van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

8

educatieve 'groene' excursies zijn er voor vrijwilligers georganiseerd.

Afstemming en waardering helpt bij de bescherming van weidevogels

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het beschermen van weidevogels. Ze komen regelmatig langs op het bedrijf en kijken dan of er weidevogels zijn, welke soorten, of er nesten zijn, of deze uitgekomen zijn en of de pullen kunnen opgroeien. Onderlinge afstemming en waardering zijn daarbij heel belangrijk, vindt veldcoördinator Tanja Verbij. “Als we elkaars werk kennen en waarderen, en daarover uitwisselen, dan is het halve werk al gedaan."

"Als we elkaars werk kennen en waarderen, en daarover uitwisselen, is het halve werk al gedaan”

Als je weet wat er speelt kun je de boer en/of boerin goed helpen om de weidevogels te beschermen. "Wanneer er bijvoorbeeld bemest of gemaaid gaat worden kun je in overleg het beheer aanpassen of juist voortzetten", legt Tanja uit. "Kortom: als er goed overleg is met de boer en/of boerin, kan ik mijn rol als veldcoördinator goed inzetten!”