Water

In 2019 voerden onze leden waterbeheer uit op 195 ha van ons werkgebied. Door op een andere manier de sloot te beheren, ontstaan kansen voor biodiversiteit. En dat draagt weer bij aan verbeteren van de waterkwaliteit.

Agrarisch waterbeheer

In 2019 voerden onze leden waterbeheer uit op 195 ha van ons werkgebied. Denk aan ecologisch slootschonen, baggeren met de baggerpomp, beheer van natuurvriendelijke oevers en rietzomen, maar ook het beheer van botanische weideranden tussen sloot en perceel. Door op een andere manier de sloot te beheren ontstaan kansen voor biodiversiteit. En dat draagt weer bij aan verbeteren van de waterkwaliteit.

Demonstratie ecologisch slootschonen

In september 2019 hebben we een demonstratie ecologisch slootschonen gehouden voor onze leden en loonwerkers, met meerdere slootschoonmachines. Door het juiste materiaal op de juiste manier in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. En door tijdens het schonen de wortels zo min mogelijk te beschadigen blijft de slootkant steviger en is er minder sprake van baggerafzet.

Water

Water

In 2019 voerden onze leden waterbeheer uit op 195 ha van ons werkgebied. Door op een andere manier de sloot te beheren, ontstaan kansen voor biodiversiteit. En dat draagt weer bij aan verbeteren van de waterkwaliteit.

Agrarisch waterbeheer

In 2019 voerden onze leden waterbeheer uit op 195 ha van ons werkgebied. Denk aan ecologisch slootschonen, baggeren met de baggerpomp, beheer van de natuurvriendelijke oever en rietzomen, maar ook het beheer van een botanische weiderand tussen sloot en perceel. Door op een andere manier de sloot te beheren, ontstaan kansen voor biodiversiteit. En dat draagt weer bij aan verbeteren van de waterkwaliteit.

Demonstratie ecologisch slootschonen

In september 2019 hebben we een demonstratie ecologisch slootschonen gehouden voor onze leden en loonwerkers. Door het juiste materiaal op de juiste manier in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. En door tijdens het schonen de wortels zo min mogelijk te beschadigen blijft de slootkant steviger en is er minder sprake van baggerafzet. Door meerdere slootschoonmachines werd dit in het veld gedemonstreerd.