02 | INHOUDSOPGAVE

IN DIT NUMMER:

IN DIT NUMMER:

03 | NATUURINCLUSIEF BOUWEN

Den Haag maakt natuurinclusief bouwen concreet met een puntensysteem.

Om te zorgen dat architecten en ontwikkelaars hun gebouwen natuurinclusief ontwerpen, vraagt de gemeente Den Haag hen op dat aspect een x-aantal punten te scoren. Samen met Arcadis ontwierpen ze een puntensysteem.

04 | EVENEMENTEN EN NATUUR

Ecologie en evenementen: een (on)gelukkige combi?

Mensen willen steeds meer organiseren in de buitenruimte. Gemeenten hebben te maken met de Wet natuurbescherming die de nodige hoofdbrekens kost: hoe bepaal je wat wel en niet binnen de wettelijke kaders past? Terugblik op het minisymposium van 9 mei jl.

05 | i-TREE NEDERLAND

i-Tree: de bijdrage van bomen in cijfers en euro's

Het softwareprogramma i-Tree doet een aanzet om aan die groene diensten van bomen een concrete waarde in euro’s te verbinden. Gemeentes kunnen het model inzetten om met hun bomenbestand en bomenbeleid gericht op die baten te sturen.

06 | COLUMN

De haken en ogen aan soortenmanagementplannen

Prachtig idee, van losse ontheffingen naar één gebiedsontheffing. Paul Minken, ecoloog bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug ziet wel wat praktische uitdagingen, want wie betaalt en hoe pak je het aan?

07 | NATUURVRIENDELIJK BEHEER

De aanpak van Apeldoorn

Ernst Jan Mulderij, vakspecialist groen bij de eenheid Beheer en Onderhoud en al sinds het jaar 2000 werkzaam in het groen in Apeldoorn, vertelt enthousiast maar ook nuchter en realistisch, over de aanpak van Apeldoorn.

SUGGESTIES?

Wilt u een onderwerp aandragen?
Zoals een dilemma uit de praktijk, een nieuwe ontwikkeling, een mooi initiatief of juist iets waar u zich zorgen over maa
kt?


Laat het ons weten!

info@natuurindegemeente.nl