IN DIT NUMMER:

Spannend zonder spijt

Het soortenmanagementplan wint voorzichtig terrein. Door beschermde soorten in één keer voor de hele gemeente in kaart te brengen kun je een gebiedsbrede ontheffing aanvragen. Tegelijk hebben provincies nog geen kant-en-klaar stappenplan op de plank liggen. Gemeente Wijk bij Duurstede durfde te pionieren.

04 | MEERVLEERMUIS

Meervleermuis heeft maatwerk nodig

Het gaat slecht met de meervleermuis in Nederland. Met 65 bekende grote verblijfplaatsen in Nederland is de soort heel overzichtelijk. Waarom lukt het dan toch zo slecht om de meervleermuis te beschermen, en hoe zou het beter kunnen? We vroegen het vleermuisexpert Anne-Jifke Haarsma.

05 | PARTICIPATIE

En als bewoners het beheer zelf willen doen?

Een kijkje in de keuken van twee groene initiatieven die beide door burgers van de grond kwamen, omdat ze het anders wilden dan de gemeente. Werkgroep Groen Hees wilde meer biodiversiteit in het Nijmeegse Park West, terwijl coöperatie HOI2 het bermbeheer door boeren uit de omgeving wilde laten doen om de lokale economie te stimuleren.

Houvast voor omgevingsplannen

De invoering van de Omgevingswet biedt een uitgelezen kans om Basiskwaliteit Natuur als doel in het beleid te verankeren. Dit biedt kwaliteit, houvast en een rode draad voor de korte én lange termijn.

SUGGESTIES?

Wilt u een onderwerp aandragen? Zoals een dilemma uit de praktijk, een nieuwe ontwikkeling, een mooi initiatief of juist iets waar u zich zorgen over maakt?

Laat het ons weten!

info@natuurindegemeente.nl

IN DIT NUMMER:

SOORTMANAGEMENTPLAN: Spannend zonder spijt

Het soortmanagementplan wint voorzichtig terrein. Door beschermde soorten in één keer voor de hele gemeente in kaart te brengen kun je een gebiedsbrede ontheffing aanvragen. Tegelijk hebben provincies nog geen kant-en-klaar stappenplan op de plank liggen. Gemeente Wijk bij Duurstede durfde te pionieren.

MEERVLEERMUIS heeft maatwerk nodig

Het gaat slecht met de meervleermuis in Nederland. Met 65 bekende grote verblijfplaatsen in Nederland is de soort heel overzichtelijk. Waarom lukt het dan toch zo slecht om de meervleermuis te beschermen, en hoe zou het beter kunnen? We vroegen het vleermuisexpert Anne-Jifke Haarsma.

En als bewoners het beheer zelf willen doen?

Een kijkje in de keuken van twee groene initiatieven die beide door burgers van de grond kwamen, omdat ze het anders wilden dan de gemeente. Werkgroep Groen Hees wilde meer biodiversiteit in het Nijmeegse Park West, terwijl coöperatie HOI2 het bermbeheer door boeren uit de omgeving wilde laten doen om de lokale economie te stimuleren.

BASISKWALITEIT NATUUR: Houvast voor omgevingsplannen

De invoering van de Omgevingswet biedt een uitgelezen kans om Basiskwaliteit Natuur als doel in het beleid te verankeren. Dit biedt kwaliteit, houvast en een rode draad voor de korte én lange termijn.

SUGGESTIES?

Wilt u een onderwerp aandragen? Zoals een dilemma uit de praktijk, een nieuwe ontwikkeling, een mooi initiatief of juist iets waar u zich zorgen over maakt? Laat het ons weten! info@natuurindegemeente.nl