02 | INHOUDSOPGAVE

IN DIT NUMMER:

IN DIT NUMMER:

03 | STADSNATUURRESERVAAT

Pleidooi voor spontane natuur in Rotterdam

Vlak achter het Natuurhistorisch Museum ligt het eerste stadsnatuurreservaat van Rotterdam.

Interview met Remko Andeweg, stadsbotanicus bij Bureau Stadsnatuur.

04 | ZONNEPANELEN

Verdienmodel voor nieuwe natuur in Brabant

Binnenkort start in de provincie Noord-Brabant een pilot om natuur te ontwikkelen in combinatie met zonnepanelen. Interview met Mary Fiers, directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

05 | GROENE DAKEN

Bushokje moet zorgen voor groene golf in Breda

In het versteende centrum van Breda siert sinds oktober een ‘groen’ bushokje het straatbeeld, als opvallende promotie voor groene daken.

Interview met Ivar Roefs, adviseur stedelijk water van de gemeente Breda.

EN VERDER:

06 | COLUMN

Natuurinclusief verduurzamen is nog een hele kunst

Natuur staat meestal achteraan in de rij, zélfs als het over duurzaamheid gaat. Er is meer kennis nodig over slim combineren van natuur en duurzaamheid, bepleit Paul Minken, ecoloog bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

07 | AGROBOSBOUW

Bushokje moet zorgen voor groene golf in Breda

Agrobosbouw - een vorm van 'landbouwinclusieve natuur' draagt bij aan klimaatdoelen, zoals waterberging en CO2-vastlegging. Voor gemeenten is het interessant om in pilotprojecten de kansen te verkennen.

VERNIEUWD MAGAZINE

Natuur in de gemeente nieuwe stijl

Vanaf dit nummer verschijnt het magazine 'Natuur in de gemeente' in een nieuw jasje!