IN DIT NUMMER:

03 | OMGEVINGSWET

Op weg naar de Omgevingswet

Op 1 januari 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. Inhoudelijk verandert er weinig, wel krijgen gemeenten meer ruimte voor maatwerk. Alice Paffen van het ministerie van LNV vertelt over het proces en de stand van zaken. Sander Hunink van Ecologica voorziet wel wat leeuwen en beren op weg.

05 | BOOMVALKONDERZOEK

Een graag geziene inwoner in Den Haag

De gemeente Den Haag vroeg Adri Clements onderzoek te doen naar de boomvalken in Den Haag omdat een groot deel van de gemeentelijke populieren gekapt moet worden. Dat levert veel interessante kennis op.

06 | EIKENPROCESSIERUPS

Naar ecologische beheersing

De overlast van eikenprocessierupsen was enorm afgelopen voorjaar. Kun je het probleem ook bij de bron aanpakken door plekken met potentieel veel overlast aantrekkelijk te maken voor natuurlijke vijanden? De eerste resultaten uit onderzoek zijn hoopgevend.

07 | COLUMN

Niet alle stadsnatuur is even gewenst

Olaf van Velthuijsen, stadsecoloog bij de gemeente Rotterdam over 'terrormeeuwen' en andere oerlast van stadsnatuur, én wat daar volgens hem aan te doen is.

08 | UTRECHTSE SOORTENLIJST

'Inkopper voor stadsnatuur'

Bij de overgang naar de Wet natuurbescherming (Wnb) hebben meerdere soorten hun beschermde status verloren. Voor Utrecht was het reden om een eigen soortenlijst op te stellen. Eigenlijk een inkopper, vindt stadsecoloog Gitty Korzuize, gewoon doorgaan met wat je doet.

SUGGESTIES?

Wilt u een onderwerp aandragen?
Zoals een dilemma uit de praktijk, een nieuwe ontwikkeling, een mooi initiatief of juist iets waar u zich zorgen over
maakt?


Laat het ons weten!

info@natuurindegemeente.nl

IN DIT NUMMER:

OP WEG NAAR DE OMGEVINGSWET

Op 1 januari 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. Inhoudelijk verandert er weinig, wel krijgen gemeenten meer ruimte voor maatwerk. Alice Paffen van het ministerie van LNV vertelt over het proces en de stand van zaken. Sander Hunink van Ecologica voorziet wel wat leeuwen en beren op weg.

BOOMVALKONDERZOEK IN DEN HAAG

De gemeente Den Haag vroeg Adri Clements onderzoek te doen naar de boomvalken in Den Haag omdat een groot deel van de gemeentelijke populieren gekapt moet worden. Dat levert veel interessante kennis op.

NAAR ECOLOGISCHE BEHEERSING VAN DE EIKENPROCESSIERUPS

De overlast van eikenprocessierupsen was enorm afgelopen voorjaar. Kun je het probleem ook bij de bron aanpakken door plekken met potentieel veel overlast aantrekkelijk te maken voor natuurlijke vijanden? De eerste resultaten uit onderzoek zijn hoopgevend.

COLUMN: NIET ALLE STADSNATUUR IS EVEN GEWENST

Olaf van Velthuijsen, stadsecoloog bij de gemeente Rotterdam over 'terrormeeuwen' en andere oerlast van stadsnatuur, én wat daar volgens hem aan te doen is.

UTRECHTSE SOORTENLIJST: 'INKOPPER VOOR STADSNATUUR'

Bij de overgang naar de Wet natuurbescherming (Wnb) hebben meerdere soorten jun beschermde status verloren. Voor Utrecht was het reden om een eigen soortenlijst op te stellen. Eigenlijk een inkopper, vindt Stadsecoloog Gitty Korzuize, gewoon doorgaan met wat je doet.

SUGGESTIES?

Wilt u een onderwerp aandragen? Zoals een dilemma uit de praktijk, een nieuwe ontwikkeling, een mooi initiatief of juist iets waar u zich zorgen over maakt?

Laat het ons weten!

info@natuurindegemeente.nl