Overheden | Duurzaam en circulair aanbesteden

“Het begint bij duurzaam en circulair aanbesteden"

De gemeente Lelystad werkt aan het verduurzamen van het inkoopbeleid. Want, zo vindt de gemeente, energiezuinig en duurzaam bouwen en verbouwen begint voordat er überhaupt een schop de grond in gaat. En als het even kan, gaat het meteen ook zo circulair mogelijk. Een betoog van Lelystadse duurzaamheidsregisseur Ite Meints, over nut en noodzaak van duurzaam en circulair aanbesteden.

Scroll naar beneden om het volledige artikel te lezen of

blader naar volgend artikel >>

In gesprek met Ite Meints
duurzaamheidsregisseur


Verschil maken

“Eigenlijk is het heel simpel. We hebben een opdracht om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Die opdracht staat niet ter discussie. Binnen de gemeente Lelystad streven we er zelfs naar dat in 2025 bereikt te hebben. Om dat te halen moeten we in actie komen en meters maken. In de bouwsector kun je verschil maken, vooral bij grote infrastructurele projecten. Zeker als je alle partijen in de bouwketen bij het gesprek betrekt. Bijvoorbeeld doordat je dit gesprek al aan de voorkant voert, tijdens het ontwerpproces. En doordat je broeikasgasreductie als wegingsfactor in een aanbesteding meetbaar maakt.

Milieubelasting als wegingsfactor

Samen met Ingenieursadviesbureau SWECO hebben we een model ontwikkeld waarmee we ons onderbuikgevoel met cijfers en feiten kunnen onderbouwen. Daarmee maken we het effect op de uitstoot van koolstofdioxide inzichtelijk en kunnen we met betrokken partijen het gesprek daarover in een aanbesteding voeren.

Om in de hele bouwketen duurzaam en circulair te werken, moeten we met veel partijen in gesprek. Ingenieurs, ontwerpers, onderhoudsmensen, projectleiders, stedenbouwkundigen, technici: er zijn ontzettend veel mensen bij betrokken. Allemaal hebben ze veel verstand van hun eigen domein. Het gaat er uiteindelijk om dat zij in al hun keuzes ook de impact mee laten wegen en daarvoor beloond worden. Bewustwording in het hele bouwproces van materiaal en machines tot aan bemensing en vervoerswijze is dan belangrijk. Het ontwikkelde model helpt om hierover het goede gesprek te voeren.

“Lelystad als grondstoffenbank,
ik zie het wel voor me”

Nieuwe economie

Duurzaamheid is de nieuwe economie. Het gaat in de bedrijfsvoering allang niet meer alleen om financieel rendement. Effecten op het milieu wegen steeds zwaarder. Ik merk dat bedrijven zich steeds meer bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het hergebruik van materialen is in de bouw heel kansrijk, zeker als je het binnen je eigen gebouwen toepast. Het is afhankelijk van welke ambitie je als werkgever hebt en hoeveel geld je ervoor over hebt. Het aanbestedingsproces blijft natuurlijk een weging van verschillende factoren.

Bevestiging

Komend najaar gaan we het door ons ontwikkelde conceptmodel voor duurzaam en circulair ontwerpen met eerste startgesprekken in de praktijk brengen. Het bijzondere is dat we daarbij ondersteuning krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onze aanpak is één van de innovatieve pilots die door de RVO is geselecteerd. Dat bevestigt ons gevoel dat we met de goede dingen bezig zijn.

Invloed op inkoop en aanbesteding

Ik hoop dat ons model een positieve invloed heeft op de inkoop en aanbesteding in de bouwsector. Het mooiste is natuurlijk als de bouw helemaal geen nieuwe materialen meer gebruikt. Lelystad als grondstoffenbank, ik zie het wel voor me! We slepen dan niet langer allerlei bouw- en andere materialen vanuit de hele wereld naar onze provincie, maar halen de klei voor een stoep uit onze eigen polder. Zo maken we de voetprint zo klein mogelijk. Ik weet niet of het praktisch mogelijk is, maar ben benieuwd hoe innovaties zich ontwikkelen als CO2-impact wezenlijke effecten gaat geven.

Met elkaar

Dat ik geen bouw- en bouwmaterialenexpert ben, is geen probleem. Mijn rol is om mensen mee te krijgen in duurzaam en circulair aanbesteden door te vertellen wat we ermee bereiken. En dat hier leuke en innovatieve manieren voor zijn. De kunst is om iedereen op waarde te schatten en het als overheid en het bedrijfsleven met elkaar op te pakken.”

Verschil maken

“Eigenlijk is het heel simpel. We hebben een opdracht om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Die opdracht staat niet ter discussie. Binnen de gemeente Lelystad streven we er zelfs naar dat in 2025 bereikt te hebben. Om dat te halen moeten we in actie komen en meters maken. In de bouwsector kun je verschil maken, vooral bij grote infrastructurele projecten. Zeker als je alle partijen in de bouwketen bij het gesprek betrekt. Bijvoorbeeld doordat je dit gesprek al aan de voorkant voert, tijdens het ontwerpproces. En doordat je broeikasgasreductie als wegingsfactor in een aanbesteding meetbaar maakt.


Milieubelasting als wegingsfactor

Samen met Ingenieursadviesbureau SWECO hebben we een model ontwikkeld waarmee we ons onderbuikgevoel met cijfers en feiten kunnen onderbouwen. Daarmee maken we het effect op de uitstoot van koolstofdioxide inzichtelijk en kunnen we met betrokken partijen het gesprek daarover in een aanbesteding voeren.

Om in de hele bouwketen duurzaam en circulair te werken, moeten we met veel partijen in gesprek. Ingenieurs, ontwerpers, onderhoudsmensen, projectleiders, stedenbouwkundigen, technici: er zijn ontzettend veel mensen bij betrokken. Allemaal hebben ze veel verstand van hun eigen domein. Het gaat er uiteindelijk om dat zij in al hun keuzes ook de impact mee laten wegen en daarvoor beloond worden. Bewustwording in het hele bouwproces van materiaal en machines tot aan bemensing en vervoerswijze is dan belangrijk. Het ontwikkelde model helpt om hierover het goede gesprek te voeren.

“Lelystad als grondstoffenbank, ik zie het wel voor me”

Nieuwe economie

Duurzaamheid is de nieuwe economie. Het gaat in de bedrijfsvoering allang niet meer alleen om financieel rendement. Effecten op het milieu wegen steeds zwaarder. Ik merk dat bedrijven zich steeds meer bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het hergebruik van materialen is in de bouw heel kansrijk, zeker als je het binnen je eigen gebouwen toepast. Het is afhankelijk van welke ambitie je als werkgever hebt en hoeveel geld je ervoor over hebt. Het aanbestedingsproces blijft natuurlijk een weging van verschillende factoren.


Bevestiging

Komend najaar gaan we het door ons ontwikkelde conceptmodel voor duurzaam en circulair ontwerpen met eerste startgesprekken in de praktijk brengen. Het bijzondere is dat we daarbij ondersteuning krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onze aanpak is één van de innovatieve pilots die door de RVO is geselecteerd. Dat bevestigt ons gevoel dat we met de goede dingen bezig zijn.


Invloed op inkoop en aanbesteding

Ik hoop dat ons model een positieve invloed heeft op de inkoop en aanbesteding in de bouwsector. Het mooiste is natuurlijk als de bouw helemaal geen nieuwe materialen meer gebruikt. Lelystad als grondstoffenbank, ik zie het wel voor me! We slepen dan niet langer allerlei bouw- en andere materialen vanuit de hele wereld naar onze provincie, maar halen de klei voor een stoep uit onze eigen polder. Zo maken we de voetprint zo klein mogelijk. Ik weet niet of het praktisch mogelijk is, maar ben benieuwd hoe innovaties zich ontwikkelen als CO2-impact wezenlijke effecten gaat geven.


Met elkaar

Dat ik geen bouw- en bouwmaterialenexpert ben, is geen probleem. Mijn rol is om mensen mee te krijgen in duurzaam en circulair aanbesteden door te vertellen wat we ermee bereiken. En dat hier leuke en innovatieve manieren voor zijn. De kunst is om iedereen op waarde te schatten en het als overheid en het bedrijfsleven met elkaar op te pakken.”