'Kunnen we het maken?
Nou en of!

EMet een stapel voorbeeldwoningen in de hand daagde de Natuur- en Milieufederatie Flevoland de bouwsector uit om aantrekkelijke superzuinige en circulaire renovaties te ontwikkelen. Een aantal bedrijven pakte de handschoen op.


De bedrijven inspireerden elkaar tijdens een kennissessie en bedachten superzuinige renovaties met een beduidend lagere kostprijs dan gangbaar. Dat laat zien dat het Flevolandse bedrijfsleven zeker innovatiekracht heeft en dat samenwerking met andere partners tot aantrekkelijke allianties leidt. Juist in de bouwsector liggen veel kansen voor het sluiten van kringlopen, vermindering van energie- en grondstofgebruik en het toepassen van innovaties. Wat biedt de markt voor oplossingen?

Markt beweegt pas bij concrete vraag

De markt lijkt lastig in staat om samenwerkingspartners op te zoeken of om zelf te innoveren. Daardoor kunnen bedrijven vaak geen compleet pakket van energiebesparende en circulaire maatregelen aanbieden. Tijdens het project ontwikkelde een consortium van bedrijven een totaalaanpak voor superenergiezuinig renoveren. Het tegelijk opnemen van circulaire maatregelen bleek nog een brug te ver. Het consortium koos hierbij voor een huurwoning van een grotere Flevolandse woningbouwcorporatie. Ook andere bedrijven kozen voor hun circulaire of energiezuinige oplossing eerder voor een woningcorporatie dan een particuliere woning. De gedachte erachter is simpel: het ontwikkelde renovatie-concept is makkelijker op grotere schaal toe te passen. Bedrijven benadrukken dat woningbouwcorporaties en overheden zelf kunnen bijdragen aan succesvolle marktintroductie. Want met hen komt de vraag op gang, ontwikkelt het marktaanbod zich en gaan de prijzen omlaag.

Bouwers spreken nog verschillende talen

De kennissessie bracht ook een prangend probleem aan het licht: de conventionele bouwer en de duurzame bouwer spreken nog niet dezelfde taal. Er zal dus snel een betrokkene in de keten zijn die niet meewil. Een, door het gebrek aan duurzame kennis. Twee, doordat duurzame oplossingen het imago hebben duur te zijn. Als een opdrachtgever (bijvoorbeeld een woningeigenaar) interesse heeft in circulaire mogelijkheden, dan stuit hij nog regelmatig op onwil bij de uitvoerders. Ze willen het risico van een nieuwe methode of product niet nemen. Je verdiepen in nieuwe mogelijkheden kost tijd en dus geld, en dat hebben uitvoerders en opdrachtgevers vaak niet of er niet voor over. Dit is te doorbreken met programma’s die vakmensen in staat stellen nieuwe kennis op te doen en deze te leren toepassen. Want onbekend maakt ook in deze sector onbemind.