Superzuinig wonen?
Onbekend maakt onbemind

Flevolanders reageerden enthousiast op een oproep om een energiescan van hun woning uit te laten voeren.


We selecteerden uiteindelijk twaalf koopwoningen uit zes gemeenten om inzicht te krijgen in de potentie van superzuinig verbouwen. Tegelijkertijd gingen we via interviews op zoek naar de beweegredenen van deze eigenaren om hun woning superzuinig te maken. Ook huurders van een aantal geselecteerde woningen van woningbouwcorporaties nodigden we uit om mee te denken via kennissessies. De opvallendste punten:


  • Veel mensen staan positief tegenover circulariteit en duurzaamheid. Ze willen iets doen voor het milieu, maar weten vooral niet goed hoe.
  • Ook huurdersvereniging blijken zeer betrokken. Circulaire renovatie vinden ze prima en eigenlijks zelfs dom als het niet gebeurt. Voor hen staan kwaliteit en het uitblijven van huurverhogingen voorop.
  • Naast kwaliteit en kosten, blijkt transparantie een kritische succesfactor voor circulair bouwen en verbouwen. Huurders en woningeigenaren willen graag meer duidelijkheid over het hergebruik van materialen bij renovaties.