Tot slot

Superzuinig en materiaalzuinig renoveren is een eenmalige uitgave ter afsluiting van het project ‘Met energie naar een circulaire economie in de bouw’. Dit was onderdeel van het kennisprogramma Duurzaam Door. In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Dat wil zeggen dat grondstoffen hergebruikt moeten worden en dat afval tot het verleden behoort. Veel sectoren zijn langzamerhand al wel bezig met deze overstap, maar wat betekent dit voor de bouwsector en vooral voor de renovaties van de 110 duizend bestaande woningen in Flevoland met een aardgasaansluiting?


De Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) ging samen met gemeenten, woningcorporaties, het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs en natuurlijk met bewoners op zoek naar de antwoorden. De zoektocht is mede ondersteund door de Provincie Flevoland en het programma Duurzaam Door van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Colofon

Productie

Communicatiebureau de Lynx: Kirsten Jeurink


Redactie

Directeur Natuur en Milieufederatie Flevoland: Vera Dam


Teksten

Communicatiebureau de Lynx: Marjel Neefjes, Lotty Nijhuis, Kirsten Jeurink, Sophia Opfer, Tjitske Ypma


Eindredactie

Communicatiebureau de Lynx: Yvonne de Hilster


Grafisch ontwerp

Communicatiebureau de Lynx: Annita van Betuw,


Vormgeving

Communicatiebureau de Lynx: Martine Janzen


Beeldresearch en fotografie

Natuur en Milieufederatie Flevoland: Samantha Raj