Onderwijs leidt energiezuinige en circulaire denkers en werkers op

De circulaire economie vraagt om anders denken en doen. Maar ook om anders leren en opleiden. Voor het sluiten van kringlopen is de regionale economie de toekomst. Daarom gaan ook jongeren in middelbaar en hoger onderwijs ermee aan de slag.


Het Flevolandse onderwijs wil graag inspelen op de kansen van de circulaire economie. De bouwsector verwacht veel extra werkgelegenheid, omdat voor het realiseren van superenergiezuinige en circulaire woningen vakmensen onmisbaar zijn. Ook een groeiend aantal andere bedrijven vraagt om werknemers met kennis van de energietransitie en de circulaire economie, onder meer omdat hun klanten hiernaar vragen.

Veelzijdige resultaten

Voor het project daagden we studenten uit om een Flevolandse woning tot een superzuinig en circulair huis te transformeren. En om een methode te ontwikkelen om woningeigenaren voor te lichten over de keuzes en bijbehorende mogelijkheden. De studenten konden hiervoor kiezen uit een van woningen waarvan een energiescan is gemaakt. Ook gingen leerlingen en studenten op diverse niveaus met de circulaire economie aan de slag.

De focus lag op onderwijsinstellingen die jongeren opleiden voor de bouw of een technische richting, zoals de toekomstige aannemer, bouwer, installateur of architect. Elke opleiding vulde de opdracht zelf in. Dat leverde een rijkdom van aanpakken en resultaten op.