Meters maken in kringloopbouwen

Om te zorgen dat onze economie circulair wordt, oftewel zonder afval, is in september 2016 het rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050' gestart. Wat niet circulair te renoveren of te verbouwen valt, zal zo geconstrueerd moeten worden dat de materialen later te recyclen zijn. Een gigantische uitdaging. Met kennissessies verkenden we in Flevoland de kansen en knelpunten, en de knoppen waaraan overheden op lokaal en regionaal niveau kunnen draaien.

Benut regionale en lokale regelgeving

Lokale overheden kunnen de wet en regelgeving benutten om duurzaam en circulair bouwen en verbouwen aantrekkelijker te maken dan traditionele methodes. Vanzelfsprekend moeten veiligheid en kwaliteit daarbij wel altijd gewaarborgd blijven. Een kans biedt financiƫle stimulering, bijvoorbeeld via een gemeentelijke duurzaamheidslening.

Prestatie-eisen bieden kansen

Sturing op duurzaamheid vanuit overheden beperkt zich nu vooral tot energieprestaties. Circulariteit speelt nog niet of nauwelijks een rol bij aanbesteding van renovatie en nieuwbouw. Bouwbedrijven geven zelf in de kennissessies aan dat de eisen van de overheid op duurzaamheidsgebied nog dusdanig laag zijn, dat uitvoerders het vaak dan ook tot die minimale eisen beperken. Juist hier liggen kansen. Opschaling en grotere inkoopvolumes van duurzame en circulaire materialen gaan ook leiden tot kostendaling.


Maak verantwoordelijkheden duidelijk

Wie is straks verantwoordelijk voor het terugwinnen van grondstoffen aan het einde van de levensduur van een gebouw? De leverancier, het sloopbedrijf of de eigenaar? Als je de verantwoordelijkheid bij de leverancier legt, dan wordt het voor deze aantrekkelijker om materialen toe te passen die herbruikbaar zijn. Leg je de verantwoordelijkheid bij het bedrijf dat het gebouw gaat ontmantelen, dan stimuleer je deze om zo veel mogelijk te hergebruiken. De overheid kan gaan bepalen bij wie de producentenverantwoordelijkheid komt te liggen, en daar ook op gaan toezien. Dat stimuleert circulaire kringlopen op regionaal niveau.