Voorwoord

Op weinig onderwerpen zit op dit moment zoveel spanning als de energietransitie. Het houdt de gemoederen bezig: bij u in de wijk, op het Binnenhof en alles daar tussenin. Breed leeft het besef dat fossiele energie opraakt, dat gaswinning in Groningen niet meer acceptabel is en dat het klimaat verandert. Daarom werken we aan een wereld met een circulaire economie en duurzaam opgewekte energie. Maar hoe komen we daar met z’n allen? Wie doet wat en hoe versterken we elkaar?

Sinds dit voorjaar mag ik gedeputeerde zijn voor onder meer Energie en Klimaat in de provincie Flevoland. We zijn hard aan de slag de energietransitie vorm te geven, ook in Flevoland. Dat doen we bijvoorbeeld door mee te werken aan het landelijke programma Duurzaam Door, waarin we binnen en buiten Flevoland met veel partners samenwerken aan een groene en duurzame economie.


Daarnaast werken we met twintig partners binnen onze provincie samen aan de Flevolandse Energie Agenda (FEA). We streven naar energieneutraliteit van woningen en bedrijven en kijken naar initiatieven om hernieuwbare energie op te wekken. Dat kan de overheid natuurlijk niet alleen. Sterker nog: samenleving, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven zijn de sleutel tot succes. Zo zijn bouwbedrijven en woningcorporaties van groot belang voor energiezuinig wonen en is onderwijs nodig om voldoende vakmensen af te leveren die de plannen kunnen uitvoeren. Als gedeputeerde voel ik me verantwoordelijk om al die partijen bij elkaar te brengen, om samen resultaten te kunnen boeken.


Draagvlak bij het opwekken van duurzame energie (bijvoorbeeld wind- of zonne-energie) is van groot belang. Minister Wiebes zei het al: “liefde gaat door de maag, draagvlak door de portemonnee”. In Flevoland hebben we een traditie van windenergie, waaraan inwoners kunnen deelnemen en dus meeprofiteren. Diezelfde opgave zien we nu bij andere vormen van duurzame energieopwekking. Ik vind het belangrijk dat iedere Flevolander de mogelijkheid krijgt om te profiteren van de voordelen die de energietransitie biedt en zo de lusten en de lasten te verdelen.


Voor u ligt een magazine vol belangrijke informatie en kennis over ‘superzuinig’ en ‘materiaalzuinig’ wonen. Natuur- en Milieufederatie Flevoland is erin geslaagd om een jaar lang vele verschillende groepen te laten meedenken over concrete oplossingen. Liefst 26 bestaande woningen van woningeigenaren en woningcorporaties dienden als voorbeeld. Het magazine is het resultaat van het Duurzaam Door-project Met energie naar een circulaire samenleving”. En het resultaat mag er zijn!


Ik wens u veel leesplezier en inspiratie.

Jop Fackeldey

Gedeputeerde

Voorwoord

Op weinig onderwerpen zit op dit moment zoveel spanning als de energietransitie. Het houdt de gemoederen bezig: bij u in de wijk, op het Binnenhof en alles daar tussenin. Breed leeft het besef dat fossiele energie opraakt, dat gaswinning in Groningen niet meer acceptabel is en dat het klimaat verandert. Daarom werken we aan een wereld met een circulaire economie en duurzaam opgewekte energie. Maar hoe komen we daar met z’n allen? Wie doet wat en hoe versterken we elkaar?


Sinds dit voorjaar mag ik gedeputeerde zijn voor onder meer Energie en Klimaat in de provincie Flevoland. We zijn hard aan de slag de energietransitie vorm te geven, ook in Flevoland. Dat doen we bijvoorbeeld door mee te werken aan het landelijke programma Duurzaam Door, waarin we binnen en buiten Flevoland met veel partners samenwerken aan een groene en duurzame economie.


Daarnaast werken we met twintig partners binnen onze provincie samen aan de Flevolandse Energie Agenda (FEA). We streven naar energieneutraliteit van woningen en bedrijven en kijken naar initiatieven om hernieuwbare energie op te wekken. Dat kan de overheid natuurlijk niet alleen. Sterker nog: samenleving, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven zijn de sleutel tot succes. Zo zijn bouwbedrijven en woningcorporaties van groot belang voor energiezuinig wonen en is onderwijs nodig om voldoende vakmensen af te leveren die de plannen kunnen uitvoeren. Als gedeputeerde voel ik me verantwoordelijk om al die partijen bij elkaar te brengen, om samen resultaten te kunnen boeken.


Draagvlak bij het opwekken van duurzame energie (bijvoorbeeld wind- of zonne-energie) is van groot belang. Minister Wiebes zei het al: “liefde gaat door de maag, draagvlak door de portemonnee”. In Flevoland hebben we een traditie van windenergie, waaraan inwoners kunnen deelnemen en dus meeprofiteren. Diezelfde opgave zien we nu bij andere vormen van duurzame energieopwekking. Ik vind het belangrijk dat iedere Flevolander de mogelijkheid krijgt om te profiteren van de voordelen die de energietransitie biedt en zo de lusten en de lasten te verdelen.


Voor u ligt een magazine vol belangrijke informatie en kennis over ‘superzuinig’ en ‘materiaalzuinig’ wonen. Natuur- en Milieufederatie Flevoland is erin geslaagd om een jaar lang vele verschillende groepen te laten meedenken over concrete oplossingen. Liefst 26 bestaande woningen van woningeigenaren en woningcorporaties dienden als voorbeeld. Het magazine is het resultaat van het Duurzaam Door-project Met energie naar een circulaire samenleving”. En het resultaat mag er zijn!


Ik wens u veel leesplezier en inspiratie.


Jop Fackeldey

Gedeputeerde