Overheden | Welstandseisen

Netwerk stimuleert verduurzaming woningen

In de gemeente Noordoostpolder wordt hard gewerkt aan het verduurzamen van woningen. Soms loop je dan tegen gekke dingen aan, zoals beperkingen in het bestemmingsplan. Maar samen kom je daar wel weer uit, zo weet gemeentelijk beleidsmedewerker Martin Ribbink.

Scroll naar beneden om het volledige artikel te lezen of

blader naar volgend artikel >>

In gesprek met Martin Ribbink
beleidsmedewerker gemeente Noordoostpolder


“Het kan natuurlijk gebeuren dat verduurzaming van woningen niet past in het bestemmingsplan of botst met welstandseisen. Zo wilde woningbouwvereniging Mercatus een rij woningen in Rutten nul op de meter maken. Daarvoor was het nodig om een kast met de technische installaties, zoals de warmtepomp, aan de gevels te bevestigen. Die kasten staken echter uit over de rooilijn en dat mag niet volgens het bestemmingsplan. In goed overleg is dat opgelost. Het laat wel zien dat je met veel rekening moet houden.

Als gemeente maken we nu een warmtetransitieplan, net als veel andere gemeenten. Begin volgend jaar moet dat klaar zijn. We zijn aan het bekijken welke wijken we het eerst van het gas af willen hebben en welke technieken we daarvoor gaan gebruiken. Dat doen we in nauwe samenwerking met het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal.

Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal

Dat netwerk is een initiatief van de gemeente samen met partijen uit de samenleving. We hebben werkgroepen als landbouw, mobiliteit en natuurlijk ook een voor de gebouwde omgeving. In die werkgroep zitten naast ambtenaren ook bijvoorbeeld een makelaar, een bank, de woningcorporatie en vrijwilligers van de lokale energiecoöperatie EnergiePioniers. We bedenken projecten om de verduurzaming van woningen aan te zwengelen. De werkgroep gebouwde omgeving heeft bijvoorbeeld een proefwijk uitgekozen. Die bewoners gaan we vragen of ze mee willen doen. De wijk moest wel representatief zijn, dus we hebben gekeken naar de leeftijd van de wijk en het aantal koopwoningen. Het plan van aanpak is bijna klaar. Zodra we van start kunnen, gaan vrijwilligers bij mensen aanbellen en met ze praten over verduurzaming van hun huis.

“We zijn blij met de actieve rol van de lokale energiecoöperatie”

Energieloket in de bibliotheek

e zijn blij met de actieve rol van de EnergiePioniers. Samen met de Natuur- en Milieufederatie Flevoland verzorgen zij het Energieloket in de bibliotheek. Daar kunnen onze inwoners terecht met al hun vragen over energiebesparing en verduurzaming van hun woning.”

“Het kan natuurlijk gebeuren dat verduurzaming van woningen niet past in het bestemmingsplan of botst met welstandseisen. Zo wilde woningbouwvereniging Mercatus een rij woningen in Rutten nul op de meter maken. Daarvoor was het nodig om een kast met de technische installaties, zoals de warmtepomp, aan de gevels te bevestigen. Die kasten staken echter uit over de rooilijn en dat mag niet volgens het bestemmingsplan. In goed overleg is dat opgelost. Het laat wel zien dat je met veel rekening moet houden.

Als gemeente maken we nu een warmtetransitieplan, net als veel andere gemeenten. Begin volgend jaar moet dat klaar zijn. We zijn aan het bekijken welke wijken we het eerst van het gas af willen hebben en welke technieken we daarvoor gaan gebruiken. Dat doen we in nauwe samenwerking met het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal.

"We zijn blij met de actieve rol van de lokale energiecoöperatie"

Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal

Dat netwerk is een initiatief van de gemeente samen met partijen uit de samenleving. We hebben werkgroepen als landbouw, mobiliteit en natuurlijk ook een voor de gebouwde omgeving. In die werkgroep zitten naast ambtenaren ook bijvoorbeeld een makelaar, een bank, de woningcorporatie en vrijwilligers van de lokale energiecoöperatie EnergiePioniers. We bedenken projecten om de verduurzaming van woningen aan te zwengelen. De werkgroep gebouwde omgeving heeft bijvoorbeeld een proefwijk uitgekozen. Die bewoners gaan we vragen of ze mee willen doen. De wijk moest wel representatief zijn, dus we hebben gekeken naar de leeftijd van de wijk en het aantal koopwoningen. Het plan van aanpak is bijna klaar. Zodra we van start kunnen, gaan vrijwilligers bij mensen aanbellen en met ze praten over verduurzaming van hun huis.


Energieloket in de bibliotheek

We zijn blij met de actieve rol van de EnergiePioniers. Samen met de Natuur- en Milieufederatie Flevoland verzorgen zij het Energieloket in de bibliotheek. Daar kunnen onze inwoners terecht met al hun vragen over energiebesparing en verduurzaming van hun woning.”