Meer wooncomfort
en tevreden huurders

Een kwart van de huizen in Flevoland is in handen van woningbouwcorporaties. Hier vallen dus meters te maken. Van verschillende corporaties is een huurwoning gescand op kansen voor superzuinig renoveren, waaronder een uit de vrije sector. Kansen voor superenergiezuinig of circulariteit liggen er zeker, maar de praktijk is nog vaak weerbarstig.


Woningcorporaties willen wel proefprojecten doen, maar dat ligt financieel nog lastig. Een nieuwe aanpak is nooit direct rendabel. Terwijl je deze pilots wel nodig hebt om ervaring op te doen met nieuwe methoden en benaderingen. Volgens woningbouwcorporaties is de huidige verhuurdersverheffing geen stimulans om met superenergiezuinige renovaties aan de slag te gaan. Ze verwachten een consistenter beleid van de overheid.

Draagvlak creëren

Technische kennis en draagvlak bij huurders zijn nog vaak de achilleshiel. Bij een superzuinige renovatie die eerder was uitgevoerd, bleek dat slecht onderhoud van een warmtepomp tot geluidsoverlast leidde. Hierdoor daalde het wooncomfort bij de huurder en nam het draagvlak voor de warmtepomp af. Nieuwe concepten vragen daarom om pilots die bij voorkeur samen met bewoners en huurdersverenigingen worden bedacht. Dat creëert ook gelijk meer draagvlak bij bewoners.

Circulaire keuken en badkamer

Is energiezuinig renoveren al een opgave voor de woningbouwcorporaties, daar komt nu de wens van circulair verbouwen nog bij. Toch zijn de eerste bewegingen al zichtbaar, zoals de circulaire wc en badkamer of de circulaire keuken in huurwoningen.

De zeven gescande huurwoningen vertonen bouwtechnisch veel overeenkomsten. Dit betekent dat bij renovaties dezelfde soort circulaire oplossingen mogelijk zijn. Dat is interessant omdat opschaling en grotere inkoopvolumes van duurzame en circulaire materialen vaak leiden tot lagere prijzen. Woningbouwcorporaties kunnen hierbij een rol als vliegwiel vervullen. Ook huurders kunnen aankloppen bij de woningverhuurder en hen tot actie oproepen.