De randvoorwaarden op een rij

Noodzakelijke instrumenten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau

De randvoorwaarden op een rij

Noodzakelijke instrumenten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau

Duurzaam

Duurzaamheid, waar zetten we op in?

 • We zetten in op het beperken van de warmtevraag (isoleren)
 • Er is aandacht voor ventilatie en koeling
 • Wageningen zet niet in op grootschalige inzet van biomassa
 • Wageningen ontmoedigt hout-en pelletkachels als hoofdverwarming
 • Een tijdelijke collectieve (wijk)gasketel is toegestaan als stap naar een duurzaam warmtenet
 • Bij aansluiting op het warmtenet heeft bestaande bouw voorrang
 • We gaan uit van lokale opwek en opslag van elektriciteit
 • Wageningen zet niet actief in op lokale opwek van groen gas voor verwarming van woningen
 • Bij grootschalige projecten gebruiken we bewezen technieken, op kleinere schaal is ruimte om te experimenteren

Haalbaar

Haalbaar voor iedereen

 • Iedereen moet weten waar hij aan toe is
 • De gemeente en woningcorporaties ondersteunen inwoners en bedrijven doorlopend
 • Wijken krijgen de gelegenheid en tijd om zich uit te spreken over hun wensen
 • We nemen de tijd te nemen om te leren van ervaringen
 • We gaan uit van 2040 als ijkdatum voor een CO2 neutraal verwarmd Wageningen

Betaalbaar

Betaalbaarheid: wat hebben we nodig van het Rijk?

 • De transitie moet sociaal en eerlijk zijn, de woonlasten voor lage inkomens moeten gelijk blijven
 • FinanciĆ«le ondersteuning aan gemeenten

Duurzaam

Duurzaamheid: waar zetten we op in?

 • We zetten in op het beperken van de warmtevraag
 • Er is aandacht voor koeling en ventilatie
 • Wageningen zet niet in op grootschalig gebruik van biomassa
 • Wageningen ontmoedigt hout-en pelletkachels als hoofdverwarming
 • Een tijdelijke collectieve (wijk)gasketel is toegestaan als stap naar een duurzaam warmtenet
 • Bij aansluiting op het warmtenet heeft bestaande bouw voorrang
 • We gaan uit van lokale opwek van elektriciteit
 • Wageningen zet niet actief in op lokale opwek van groen gas voor verwarming van woningen
 • Bij grootschalige projecten gebruiken we bewezen technieken, op kleinere schaal is ruimte om te experimenteren

Haalbaar

Haalbaar voor iedereen

 • Iedereen moet weten waar hij aan toe is
 • De gemeente en woningcorporaties ondersteunen inwoners en bedrijven doorlopend
 • Wijken krijgen de gelegenheid en tijd om zich uit te spreken over hun wensen
 • We nemen de tijd te nemen om te leren van ervaringen
 • We gaan uit van 2040 als ijkdatum voor een CO2 neutraal verwarmd Wageningen

Betaalbaar

Betaalbaarheid: wat hebben we nodig van het Rijk?

 • De transitie moet sociaal en eerlijk zijn, de woonlasten voor lage inkomens moeten gelijk blijven
 • FinanciĆ«le ondersteuning aan gemeenten