De randvoorwaarden op een rij

Noodzakelijke instrumenten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau

De randvoorwaarden op een rij

Noodzakelijke instrumenten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau

Lokaal

Algemene uitganspunten

 • De transitie moet voor iedereen betaalbaar zijn.
 • Het tempo moet haalbaar zijn.
 • Iedereen moet weten waar hij aan toe is.
 • De gemeente en haar partners moeten 'ontzorgen'.
 • We moeten de tijd nemen om te leren van ervaringen.
 • De gemeente en woningcorporaties bieden ondersteuning aan de wijken bij planvorming.
 • Er moet voldoende menskracht zijn bij de betrokken organisaties.
 • De Woningstichting en Idealis hebben een belangrijke rol als 'startmotor'.
 • De urgentie is hoog. We maken bij grootschalige projecten gebruik van bewezen technieken. Op kleinere schaal is ruimte voor experimenteren.

Duurzaamheid, waar zetten we op in?

 • We gaan uit van het beperken van de warmtevraag
 • We gaan uit van lokale opwek en opslag van elekriciteit
 • Er is aandacht voor koeling en ventilatie
 • Bij aansluiting op het warmtenet heeft bestaande bouw voorrang
 • Wageningen zet niet in op grootschalig gebruik van biomassa
 • Wageningen ontmoedigt hout-en pelletkachels als hoofdverwarming
 • Wageningen zet niet actief in op lokale opwek van groen gas voor verwarming van woningen
 • Individuele warmtepompen worden alleen gestimuleerd bij goed ge├»soleerde woningen
 • Waterstof wordt alleen toegepast daar waar het gasnet relatief jong is

Provinciaal

Wat hebben we nodig van de provincie?

Wageningen schept niet in haar eentje de voorwaarden die nodig zijn voor de warmtetransitie. Wij zijn ook afhankelijk van ondersteuning door de provincie.

Landelijk

Wageningen schept niet in haar eentje de voorwaarden die nodig zijn voor de warmtetransitie. Wij zijn ook afhankelijk van ondersteuning door de Rijksoverheid.

Lokaal

Algemene uitgangspunten op lokaal niveau

 • De transitie moet voor iedereen betaalbaar zijn.
 • Het tempo moet haalbaar zijn.
 • Iedereen moet weten waar hij aan toe is.
 • De gemeente en haar partners moeten 'ontzorgen'.
 • We moeten de tijd nemen om te leren van ervaringen.
 • De gemeente en woningcorporaties bieden ondersteuning aan de wijken bij planvorming.
 • Er moet voldoende menskracht zijn bij de betrokken organisaties.
 • De Woningstichting en Idealis hebben een belangrijke rol als 'startmotor'.
 • De urgentie is hoog. We maken bij grootschalige projecten gebruik van bewezen technieken. Op kleinere schaal is ruimte voor experimenteren.

Duurzaamheid: waar zetten we op in?

 • We gaan uit van het beperken van de warmtevraag
 • We gaan uit van lokale opwek en opslag van elekriciteit
 • Er is aandacht voor koeling en ventilatie
 • Bij aansluiting op het warmtenet heeft bestaande bouw voorrang
 • Wageningen zet niet in op grootschalig gebruik van biomassa
 • Wageningen ontmoedigt hout-en pelletkachels als hoofdverwarming
 • Wageningen zet niet actief in op lokale opwek van groen gas voor verwarming van woningen
 • Individuele warmtepompen worden alleen gestimuleerd bij goed ge├»soleerde woningen
 • Waterstof wordt alleen toegepast daar waar het gasnet relatief jong is

Provinciaal

Wat hebben wij nodig van de provincie?

Wageningen schept niet in haar eentje de voorwaarden die nodig zijn voor de warmtetransitie. Wij zijn ook afhankelijk van ondersteuning door de provincie.

Landelijk

Wat hebben wij nodig van de Rijksoverheid?

Wageningen schept niet in haar eentje de voorwaarden die nodig zijn voor de warmtetransitie. Wij zijn ook afhankelijk van ondersteuning door de Rijksoverheid.