WARMTEVISIE WAGENINGEN

Wageningen duurzaam verwarmen, hoe pakken we dat aan?

Deze warmtevisie is in april vastgesteld door de gemeenteraad.

image

WARMTEVISIE WAGENINGEN

Wageningen duurzaam verwarmen, hoe pakken we dat aan?

De gemeenteraad moet dit nog goedkeuren. Dit document wordt continu bijgewerkt op basis van nieuwe informatie. Versie: februari 2021