Impuls voor de biodiversiteit

Impuls voor de biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit in Nederland zijn afgenomen en staan onder hoge druk. Ook in het agrarisch gebied. Daar liggen grote kansen en een verantwoordelijkheid voor Water, Land & Dijken.

12 km extra aan natuurvriendelijke oevers

Water Land & Dijken heeft met steun van de Europese Unie bijna 12 km natuurvriendelijke oever kunnen aanleggen. Natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat de slootkanten niet verder afkalven en er wordt een moeraszone langs de slootkant gecreƫerd met riet of andere moerasplanten. Deze oevers zorgen voor meer biodiversiteit.

Inventarisatie in de botanische weideranden

Een van de beheerpakketten uit het agrarisch natuurbeheer is de botanische weiderand. Boeren houden een strook van 2 meter vanaf de slootkantweiderand vrij van bemesting, bagger en bestrijdingsmiddelen. Zo ontstaat hier een betere groeiplaats voor verschillende planten.


Vrijwilligers hebben in 2018 34 weideranden op aanwezige plantensoorten geĆÆnventariseerd. In de meeste randen werden een diversiteit aan plantensoorten gevonden, wat goed is voor onder andere biodiversiteit, stevigheid van de slootkanten en gezondheid van vee.

Bloeiende akkerranden

Ook in de akkerbouwgebieden van ons werkgebied zetten we ons in voor biodiversiteit. In de Beemster en Schermer hebben in 2018 meerdere akkerbouwers kruidenrijke akkerranden ingezaaid langs de perceelranden. Deze bloemstroken zijn goed om de algemene biodiversiteit op en rondom het bedrijf te vergroten en voor natuurlijke plaagbestrijding.


Een belangrijke functie van akkerranden is het verbeteren van de waterkwaliteit. Doordat de akkerrand een buffer vormt tussen de akker en naastgelegen oppervlaktewater, vindt er minder uitspoeling van (chemische) bestrijdingsmiddelen en meststoffen en minder erosie plaats.