Educatie en recreatie

Educatie en recreatie

Het landschap in ons werkgebied wordt hoog gewaardeerd door bewoners en bezoekers. Landbouw is de belangrijkste drager van dat landschap. Water, Land & Dijken vindt het belangrijk dat er een goede stad-platteland en boer-burger relatie is. We zorgen daarom voor educatief aanbod en stimuleren kleinschalige plattelandsrecreatie.

De boerderij als leslokaal

Water, Land & Dijken is organisator van twee boerderijeducatieprojecten en een Natuur- en Milieu Educatie-lesprogramma. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen een reëel beeld krijgen van de oorsprong van voedsel, van de landbouw, de natuur en hun omgeving.


In 2018 zijn via onze educatieprojecten ruim 4.000 basisschoolkinderen naar een educatieboerderij geweest.

Allemaal gecertificeerd!

Voor de educatieboerderijen gelden er eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve vaardigheden. In 2018 hebben alle educatieboerderijen van Water, Land & Dijken een certificeringstraject doorlopen. Ze ontvingen daarna het officiële landelijke keurmerk Boerderijeducatie.


Boerenlandpad populair

In ons werkgebied zijn meerdere boerenlandpaden. Dit zijn wandelroutes die door de weilanden lopen. Water, Land & Dijken maakt de afspraken met de boeren over het onderhouden van de wandelpaden en de markeringen. Onze vrijwilligers lopen regelmatig de routes om te kijken of de routes goed beloopbaar zijn.


Om het aantal wandelaars in kaart te brengen zijn er in 2018 tellers geplaatst bij een aantal boerenlandpaden. Gebleken is dat er van deze paden veel gebruik gemaakt wordt. Zo werden er bijvoorbeeld op de Badkuiproute bij Broek in Waterland ca. 4000 wandelaars geteld.