Voorwoord

We staan met zijn allen voor grote uitdagingen. Of het nu gaat om behoud van biodiversiteit, beperken van bodemdaling of het realiseren van kringlooplandbouw, het zijn grote vraagstukken waar de landbouw mee aan de slag kan en moet. Niet omdat boeren de veroorzaker van alle problemen zijn maar meer omdat de oplossingen niet zonder boeren kunnen. En dat begint met praten met de boeren in plaats van over de boeren. Dat betekent ook dat we mee willen denken maar ons niet alles laten aanpraten. Ik bewonder de veerkracht van onze leden in het meedenken, meedoen en het geloven in kansen. Een goede beloning is daarbij een randvoorwaarde. 


Bij Water, Land & Dijken geloven we dat landbouw en natuur elkaar kunnen versterken. In 2018 testten we nieuwe werkwijzen, deden we onderzoek en bemoeiden we ons met beleid. Onze 500 leden en 600 vrijwilligers werkten daarnaast dagelijks aan de basis: zorgen voor een aantrekkelijk en biodivers landschap. In dit jaarverslag presenteren we u met trots de resultaten van 2018. 


Sjaak Hoogendoorn

Voorzitter Water, Land & Dijken

Voorwoord

We staan met zijn allen voor grote uitdagingen. Of het nu gaat om behoud van biodiversiteit, beperken van bodemdaling of het realiseren van kringlooplandbouw, het zijn grote vraagstukken waar de landbouw mee aan de slag kan en moet. Niet omdat boeren de veroorzaker van alle problemen zijn maar meer omdat de oplossingen niet zonder boeren kunnen. En dat begint met praten met de boeren in plaats van over de boeren. Dat betekent ook dat we mee willen denken maar ons niet alles laten aanpraten. Ik bewonder de veerkracht van onze leden in het meedenken, meedoen en het geloven in kansen. Een goede beloning is daarbij een randvoorwaarde. 

Bij Water, Land & Dijken geloven we dat landbouw en natuur elkaar kunnen versterken. In 2018 testen we nieuwe werkwijzen, deden we onderzoek en bemoeiden we ons met beleid. Onze 500 leden en 600 vrijwilligers werkten daarnaast dagelijks aan de basis: zorgen voor een aantrekkelijk en biodivers landschap. In dit jaarverslag presenteren we u met trots de resultaten van 2018. 


Sjaak Hoogendoorn

Voorzitter Water, Land & Dijken