Samen met onze vrijwilligers

Samen met onze vrijwilligers

Hartelijk dank!

Het versterken van plattelandsnatuur en daarmee de activiteiten van de vereniging kunnen niet worden uitgevoerd zonder de enthousiaste bijdrage van de vrijwilligers.

Zij zetten zich o.a. in voor monitoren van botanische randen, beschermen van nesten, bepalen van broedsucces van weidevogels, controleren boerenlandpaden, aflezen van peilbuizen, plaatsen en weghalen van plakstrips. En dat is nog maar een greep uit de vele werkzaamheden die door onze vrijwilligers worden uitgevoerd...

We zijn hen heel dankbaar!

Dirk Osinga wint Gouden grutto-pul

Dirk Osinga van Zorgboerderij Noorderhoeve in Schoorl won in 2018 de ‘Gouden Grutto Pul’. Water, Land & Dijken reikt deze trofee jaarlijks uit aan een boerenbedrijf dat zich het meest onderscheidde in weidevogelbescherming.

”Ik ben blij verrast en het is ontzettend leuk dat op deze manier de inzet van onze groep waardering krijgt”, zegt Dirk Osinga. ”We hebben vanaf het moment dat we de plas-dras inrichtten steeds ieder jaar het aantal weidevogels bij ons zien groeien”. De twee vrijwilligers Janny Snijder en Ineke Ketelaar beamen dat: ”Ja en daar genieten we enorm van, alles voor de weidevogels.”


De jury prees Dirk Osinga als een zeer bevlogen natuurman die op zijn bedrijf op veel manieren aan bescherming van weidevogels doet. Zo zet hij een deel van zijn weilanden gedeeltelijk onder water. "Een echt voedselwalhalla voor de weidevogels", zegt Osinga daarover. Hij maait pas laat in het seizoen zodat jonge vogels op kunnen groeien in het hoge gras, en zorgt voor kruidenrijk grasland. Dit biedt de vogels voedsel en veiligheid.


“Het aantal weidevogels op het bedrijf van Dirk Osinga neemt toe sinds 2015. Hij legde een raster aan om vossen weg te houden bij de meest weidevogelrijke percelen. Ook dat droeg flink bij aan het succes,” zegt jurylid Theo de Wit.

Alle vrijwilligers nu goed zichtbaar in het veld


Water, Land & Dijken heeft alle vrijwilligers een warm fleecevest cadeau gegeven voor hun inzet. Zo zijn ze goed herkenbaar in het veld. En bij gure dagen houdt het vest ze lekker warm!

Slotavond

Net als elk jaar sloten we ook in 2018 het weidevogelseizoen officieel af met een mooie slotavond voor boeren en vrijwilligers. Dit jaar presenteerden de veldcoördinatoren kaarten met de weidevogelresultaten in de gebieden. De aanwezigen bogen zich in groepjes over de kaarten en wisselden met elkaar de ervaringen die ze dit seizoen hadden opgedaan.