Effectieve weidevogelbescherming

Effectieve weidevogelbescherming

Het was een goed jaar voor de weidevogels in ons werkgebied. Zo’n 500 boeren hebben zich samen met 600 vrijwilligers op bijna 5.300 ha met hart en ziel ingezet voor de grutto en andere soorten.


Alle inspanningen zijn heel effectief gebleken, we hebben bijna 100 broedparen per 100 hectare agrarisch natuurbeheer weten te realiseren. Een resultaat om trots op te zijn!

De koude periode aan het begin van 2018 leek een negatief effect te hebben op de weidevogels. De kieviten die al kuikens hadden moesten hard werken aan de overleving van hun kroost. Maar de goede weersomstandigheden daarna én de bereidheid van de boeren om een laagje water in greppels of op het land te zetten, zorgde voor voldoende voedsel voor de vogels. Tijdens het seizoen is ook nog 500 ha last minute beheer afgesloten: boeren stelden het maaien op het laatste moment uit om de weidevogels te kunnen laten schuilen in deze percelen.

Ook hebben we materiaal aangeschaft in 2018 ter bescherming van de weidevogels. Knalgele nestkappen en akoestische wildverdrijvers bijvoorbeeld.

Akoestische wildverdrijver

De akoestische wildverdrijver is ontwikkeld in Duitsland voor het redden van o.a. jonge reeën en hazen. Het gebruik ervan heeft geleid tot 60 a 70% minder maaislachtoffers.

Gebleken is dat ook weidevogels en eenden gered kunnen worden door het gebruik van het apparaatje. Water, Land & Dijken heeft er in 2018 vijftien besteld en uitgedeeld. De resultaten zijn positief. Boeren en loonwerkers geven aan dat ze zien dat vogels inderdaad wegvliegen naar andere percelen als de wildverdrijver wordt gebruikt.


De wildverdrijver is een klein apparaatje dat eenvoudig op de voorkant van de trekker is gemonteerd en kan via een kabel op een elektriciteitsaansluiting van 12 volt in de cabine worden aangesloten. De hoge toon die de akoestische wildredder produceert is van ver te horen en zorgt ervoor dat dieren op de vlucht slaan. Het geluid bereikt minimaal 25 meter.

Vliegvlugge pullen en broedende eenden kunnen gered worden door het gebruik van deze wildverdrijver.

Knalgele nestkappen

Om nesten te sparen bij het gebruik van de sleepslangbemester heeft WLD nestkappen aangeschaft en in bruikleen gegeven aan loonwerkers en eigenaren van sleepslangbemesters. Deze kappen kunnen voor het bemesten met de sleepslangbemester over de op het perceel aanwezige weidevogelnesten worden geplaatst.

De knalgele nestkap is van ijzer en voorzien van 4 ijzeren poten die over het nest, de grond in wordt gedrukt. Hierdoor kan de slang eenvoudig over het nest glijden zonder dat het beschadigd. Door de knalgele kleur zijn de kappen eenvoudig terug te vinden na het bemesten.