Aan het werk voor weidevogels

Hier een paar mooie voorbeelden van hoe boeren hun agrarische werkzaamheden aanpassen tijdens het weidevogelseizoen, zoals het weiland onder laten lopen voor een drassige grond, ruige mest op het land strooien voor meer insecten - en dus voedsel - of het uitstellen van maaien zodat de gruttokuikens veilig in het wat hogere gras kunnen opgroeien.